6. Ev

6. EV

6. ev astrolojide, bireylerin günlük yaşamlarını, hizmet anlayışlarını ve sağlık durumlarını inceler. Bu ev, günlük işler, sorumluluklar, sağlık rutinleri ve hizmet odaklı faaliyetlerle yakından ilişkilidir. 6. ev, bireyin yaşamındaki günlük zorluklarla başa çıkma şeklini, işle ilgili konulardaki yaklaşımını ve sağlığına olan özenini yansıtır. Bu evdeki astrolojik etkileşimler, bir kişinin günlük yaşamındaki hizmetle ilgili konuları anlama çabalarını, iş performansını ve sağlığını anlamak için önemli ipuçları sunar.

6. EV NEDİR?

6. ev, hizmet, günlük işler, sağlık ve rutinlerle bağlantılıdır. Bu ev, bireylerin iş alışkanlıklarını, sağlık durumlarını ve günlük yaşamlarındaki sorumlulukları yansıtır. Altıncı ev kişinin günlük hayatının organizasyonunu ve çevresiyle olan etkileşimini temsil eder. Her bir ev, bireyin hayatındaki belirli yönleri temsil eder. Altıncı ev ise özellikle günlük işleri, hizmet anlayışını ve sağlık alışkanlıklarını şekillendirmede kritik bir rol oynar.

Altıncı evdeki gezegenler, kişinin iş etiği, sağlık alışkanlıkları ve günlük sorumlulukları üzerinde etkili olabilir. Bu gezegenlerin konumu, bireyin iş performansını, sağlık durumunu ve günlük yaşamındaki düzeni belirleyebilir. Ayrıca, altıncı evdeki güçlü gezegenler, hizmet odaklı yaklaşımları, işyerindeki tutumu ve sağlıkla ilgili konulardaki tutumları etkileyebilir.

Altıncı ev, kişinin yaşamındaki günlük zorlukları, işle ilgili konuları ve sağlık durumunu anlama çabalarını temsil eder. Bu evdeki etkileşimler, bireyin nasıl çalıştığını, günlük işlerini nasıl yerine getirdiğini ve sağlığına nasıl özen gösterdiğini yansıtır. Altıncı evdeki astrolojik faktörler, bir kişinin günlük yaşamının düzenini ve hizmet anlayışını nasıl şekillendirdiğini ortaya koyar.

Sonuç olarak, 6. ev astrolojide bireylerin günlük yaşamlarını, iş alışkanlıklarını ve sağlık durumlarını şekillendiren önemli bir faktördür. Bu evdeki gezegen pozisyonları, kişinin günlük işlerine ve hizmet anlayışına nasıl yaklaştığını belirlerken, sağlıkla ilgili konularda da etkili olabilir. Astrolojik etkileşimler, bireyin günlük yaşamını düzenleme tarzını ve hizmete olan yaklaşımını anlamada rehberlik eder. Dolayısıyla, 6. evin analizi, bir kişinin yaşamındaki günlük sorumlulukları, iş performansını ve sağlık alışkanlıklarını anlamak için değerli bir araç sağlar. Bu ev, bireyin hizmet odaklı yaşamını, günlük işlerini ve sağlığını şekillendiren astrolojik etkenleri ortaya koyarak kişisel büyümeye katkıda bulunur.

6. EV ÖZETİ

 • Ev: 6. Ev
 • Yönetici Burç: Başak
 • Karşıt Burç: Balık
 • Yönetici Gezegen: Merkür
 • Yönetici Element: Toprak
 • Temsil Ettiği: Sağlık ve Hizmet
 • Anahtar Kelime: Sorumluluk
Burçların 6. Ev Etkileri

6. EVİN BURÇLARA ETKİLERİ

Astrolojide, doğum haritasının altıncı evi, hizmet, günlük işler, sağlık ve rutinlerle ilgili faktörleri temsil eder. Bu ev, bireylerin iş alışkanlıklarını, sağlık durumlarını ve günlük yaşamlarındaki sorumluluklarını yansıtır. Burçların altıncı evdeki etkileri, kişinin günlük hayatını düzenleme tarzını, iş performansını ve sağlık alışkanlıklarını belirlemede önemli bir rol oynar.

6. EV KOÇ BURCUNDA

6. evde Koç burcu, bireyin günlük işlerinde, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Koç’un etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin iş hayatında kararlılık, liderlik ve hızlı hareket etme eğilimine işaret eder.

 1. Enerjik Çalışma Yaklaşımı: 6. evde Koç burcu, bireyin iş hayatına enerjik bir yaklaşım getirir. Günlük görevleri hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirme eğilimindedir.
 2. Liderlik ve İnisiyatif Alma Yeteneği: Bu konum, bireyin iş ortamında liderlik rolünü üstlenme ve inisiyatif alma yeteneğini vurgular. Kişi, projelerde liderlik ederek çevresine öncülük edebilir.
 3. Sağlık ve Spora Verilen Önem: 6. evde Koç burcu, sağlık konularında dinamizmi ve sporu ön plana çıkarır. Birey, sağlıklı yaşam tarzını benimser ve fiziksel aktivitelerden keyif alır.
 4. Hızlı Karar Alma Yeteneği: Koç burcu, hızlı karar alma ve acil durumlara etkili bir şekilde tepki verme eğilimi taşır. 6. evde bu özellik, iş hayatında ani gelişen durumlarla baş etmeyi kolaylaştırır.
 5. Günlük Rutinlere Hâkimiyet: Birey, 6. evde Koç burcu etkisiyle günlük rutinlere hâkimiyet kurma eğilimindedir. İşlerini düzenli ve etkili bir şekilde yürütmek için planlama yeteneğine sahiptir.
 6. Çalışma Ortamında Rekabetçi Yaklaşım: Koç’un rekabetçi doğası, bireyin iş hayatında rekabetçi bir yaklaşım sergilemesine neden olabilir. İş ortamında başarıyı elde etmek için hırslı ve motive bir tutum içindedir.
 7. Çalışkanlık ve Sorumluluk: 6. evde Koç burcu, bireyin çalışkanlık ve sorumluluk duygusunu güçlendirir. İşlerini başarıyla tamamlama konusunda kararlıdır ve görevlerini zamanında yerine getirir.
 8. Çabuk Sıkılan ve Yenilik Arayan Yaklaşım: Koç burcu, sıkılmaya eğilimli bir yapısıyla bilinir. Bu nedenle, birey iş hayatında sürekli olarak yenilik arayabilir ve monotonluğa karşı çıkabilir.
 9. Etkin Çalışma Planları Oluşturma Yeteneği: Bu konum, bireyin etkin çalışma planları oluşturma yeteneğini vurgular. İşlerini organize etme ve verimliliği artırma konusunda beceriklidir.
 10. Bağımsızlık ve İşbirliği Yeteneği: 6. evde Koç burcu, bireye bağımsızlık arayışını ve kendi başına hareket etme isteğini getirir. Ancak, işbirliği yapma ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneği de önemlidir.

6. EV BOĞA BURCUNDA

6. evde Boğa burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Boğa’nın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine odaklanma, pratik bir şekilde görevleri yerine getirme ve sağlığını güçlendirmek adına materyal değerlere önem verme eğilimini işaret eder.

 1. İşte İstikrarlı ve Sabırlı Yaklaşım: 6. evde Boğa burcu, bireyin iş hayatında istikrarlı ve sabırlı bir yaklaşım sergilemesini vurgular. İşlerini planlı ve düzenli bir şekilde yürütme eğilimindedir.
 2. Maddi Güvenceye Odaklanma: Bu konum, bireyin günlük işlerinde ve hizmet alanında maddi güvenceye odaklanma eğilimini vurgular. İş hayatında finansal istikrarı sağlama konusunda kararlıdır.
 3. Pratik ve Gerçekçi Çalışma Tarzı: Boğa burcu, pratik ve gerçekçi bir yaklaşım sergiler. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerini gerçekçi bir bakış açısıyla ele almasına ve pratik çözümler bulmasına yardımcı olur.
 4. Sağlık ve Bedenin Bakımına Özen: Sağlık, 6. evin önemli bir alanıdır ve Boğa burcu, bedenin bakımına ve sağlığın korunmasına büyük önem verir. Birey, sağlığını güçlendirmek adına düzenli ve etkili alışkanlıklar geliştirebilir.
 5. İş Ortamında Güven ve Güzellik Arayışı: Boğa’nın estetik duygusu, bireyin iş ortamında güzellik ve güven arayışını yansıtabilir. Çalıştığı yerde estetik unsurlara önem verir ve güvenli bir ortam oluşturmaya çaba gösterir.
 6. Günlük İşlerde Titizlik ve Detay Odaklılık: 6. evde Boğa burcu, günlük işlerde titizlik ve detay odaklılık getirir. Birey, görevlerini dikkatlice planlar ve detaylara önem verir.
 7. Doğa ile Bağlantı ve Hizmet: Boğa’nın doğaya duyduğu sevgi ve hizmet anlayışı, bireyin iş hayatında doğaya yönelik hizmetlerde bulunma eğilimini yansıtabilir. Çevresine hizmet etmekten keyif alabilir.
 8. İşlerinde İnşa Edici ve Kalıcı Projeler: Boğa, inşa edici ve kalıcı projelere odaklanır. Bu konum, bireyin iş hayatında uzun vadeli ve sürdürülebilir projeler üzerinde çalışma eğilimini vurgular.
 9. Günlük Rutinlerde Keyif Alma: Boğa burcu, günlük rutinlerden keyif alabilir. İşlerini düzenli bir şekilde yapma, rutinleri oluşturma ve bu düzeni koruma konusunda beceriklidir.
 10. İş Ortamında Huzur ve Güven Atmosferi: Boğa’nın huzur arayışı, bireyin iş ortamında huzur ve güven atmosferi yaratma isteğini yansıtabilir. Çalıştığı yerde sakinlik ve istikrarın önemli olduğunu hisseder.

6. EV İKİZLER BURCUNDA

6. evde İkizler burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında İkizler’in etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işinde esnek, hızlı düşünen ve iletişime önem veren bir yaklaşım sergilemesini işaret eder.

 1. Esnek Çalışma Tarzı ve Hızlı Adaptasyon Yeteneği: İkizler burcu, esnek ve hızlı adaptasyon yeteneğiyle bilinir. 6. evde bu özellik, bireyin iş hayatında hızlı değişen koşullara rahatça uyum sağlama eğilimini vurgular.
 2. İşlerde Hızlı ve Etkin İletişim: Bu konum, bireyin iş hayatında hızlı ve etkili iletişim kurma becerisini vurgular. İkizler etkisiyle, birey, çevresiyle açık ve dinamik bir iletişim içindedir.
 3. Sağlık Bilincinin İletişimle Güçlenmesi: İkizler burcu, zihinsel sağlık ve iletişimi bir araya getirir. Birey, sağlık bilincini artırmak ve sağlık hizmetleriyle etkileşimde bulunmak konusunda iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilir.
 4. Çeşitli İş Alanlarına İlgisi ve Yetenekleri: İkizler’in çok yönlü doğası, bireyin çeşitli iş alanlarına ilgi duymasına ve farklı yeteneklere sahip olmasına katkıda bulunabilir. İş hayatında çok yönlülük sergileyebilir.
 5. İş Ortamında Canlılık ve İnsanlarla Etkileşim: İkizler burcu, sosyal ve canlı bir doğaya sahiptir. 6. evde bu etki, bireyin iş ortamında canlılık ve insanlarla etkileşim içinde olma isteğini vurgular.
 6. Günlük Görevlerde Yaratıcılık ve Zeka Kullanımı: İkizler burcu, zekasını ve yaratıcılığını günlük görevlerinde kullanabilir. Birey, işlerini çeşitli ve yaratıcı bir şekilde ele alabilir.
 7. İşte İşbirliği ve Takım Çalışmasına Açıklık: İkizler burcu, işbirliğine ve takım çalışmasına uyum sağlama konusunda esnek bir tutuma sahiptir. Birey, iş ortamında farklı bakış açılarından faydalanma eğilimindedir.
 8. Günlük İşlerde İntellektüel Uyarı ve Zihinsel Çeşitlilik: Bu konum, bireyin günlük işlerinde sürekli zihinsel uyarıya ihtiyaç duyduğunu ve zihinsel çeşitlilik aradığını vurgular. İkizler etkisiyle, monotonluğa karşı dirençlidir.
 9. Sağlık Konularında Araştırma ve Bilgi Edinme: İkizler burcu, sağlık konularında bilgiye olan açlığıyla bilinir. Birey, sağlık hizmetleri ve günlük sağlık alışkanlıkları hakkında sürekli olarak bilgi edinme eğilimindedir.
 10. Günlük İşlerde Planlama ve Koordinasyon Yeteneği: İkizler’in planlama yeteneği, bireyin günlük işlerini etkili bir şekilde yönetme ve koordinasyon sağlama yeteneğini destekler.

6. EV YENGEÇ BURCUNDA

6. evde Yengeç burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Yengeç’in etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine duygusal bir bağlılık, başkalarına hizmet etme arzusu ve işlerini ev benzeri bir ortamda yürütme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Duygusal Bağlılık ve Hassasiyet: 6. evde Yengeç burcu, bireyin işine duygusal bir bağlılık duymasını ve işlerini hassasiyetle ele almasını vurgular. Çalıştığı ortamda duygusal bir bağ kurar.
 2. Sağlık Konularında Duygusal Bilinç ve İlgi: Bu konum, bireyin sağlık konularına duygusal bir bilinçle yaklaştığını ve sağlık alışkanlıklarına duygusal bir ilgi gösterdiğini vurgular. Sağlığını koruma konusunda duygusal bir sorumluluk duyar.
 3. İş Ortamında Koruyucu ve Destekleyici Tutum: Yengeç burcu, doğası gereği koruyucu ve destekleyici bir tutuma sahiptir. 6. evde bu özellik, bireyin iş ortamında arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına koruyucu bir şekilde yaklaşmasını yansıtabilir.
 4. Aile İle İlgili İşlerde Yetenek ve İlgi: Yengeç burcu, aile ve evle güçlü bir bağ kurar. Bu konum, bireyin aile ile ilgili işlerde yetenek ve ilgi gösterme eğilimini işaret eder.
 5. İş Ortamında Duygusal Dengenin Önemi: Yengeç’in duygusal dengeye verdiği önem, bireyin iş ortamında da duygusal dengeyi koruma arzusunu yansıtabilir. Çalıştığı yerde duygusal rahatlık ve huzur arar.
 6. Günlük İşlerde Yaratıcılık ve İçsel Memnuniyet: Yengeç burcu, günlük işlerde yaratıcılığını ortaya koyma eğilimindedir. Birey, işlerini yaparken içsel memnuniyet ve duygusal tatmin arayabilir.
 7. Hizmet Anlayışında İnsanlara Duygusal Yakınlık: Yengeç’in doğasındaki empati, bireyin hizmet anlayışında insanlara duygusal yakınlık gösterme eğilimini vurgular. Başkalarına yardım etmekten duyduğu duygusal tatmin önemlidir.
 8. İş Ortamında Duygusal İhtiyaçların İfadesi: Bu konum, bireyin iş ortamında duygusal ihtiyaçlarını ifade etme ve duygusal olarak ifade etme eğilimini vurgular. İş yerinde duygusal anlayış arar.
 9. Günlük İşlerde Duygusal Zekâ Kullanımı: Yengeç burcu, duygusal zekâya sahip bir burçtur. Bu konum, bireyin günlük işlerinde duygusal zekâsını kullanma yeteneğini işaret eder; sosyal ilişkilerinde duyarlılık gösterir.
 10. İşlerde Ev Benzeri Ortam Oluşturma Çabası: Yengeç burcu, evle güçlü bir bağ kurar. 6. evde bu etki, bireyin çalıştığı yerde ev benzeri bir ortam oluşturma çabasını vurgular. İş yerinde rahatlık ve sıcak bir atmosfer arar.

6. EV ASLAN BURCUNDA

6. evde Aslan burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Aslan’ın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine yaratıcı bir yaklaşım, liderlik özellikleri ve özgüvenle yaklaşmasını işaret eder.

 1. İşte Liderlik ve Özgüven: Aslan burcu, doğuştan liderlik özelliklerine sahiptir. 6. evde bu özellik, bireyin iş hayatında liderlik rolünü üstlenme ve özgüvenle yaklaşma eğilimini vurgular.
 2. Günlük İşlerde Yaratıcılık ve Estetik Anlayış: Aslan’ın yaratıcı ve estetik bir bakış açısı vardır. Bu konum, bireyin günlük işlerinde yaratıcılığını ortaya koyma ve estetik unsurlara önem verme eğilimini işaret eder.
 3. Sağlık ve Görünüm Konusundaki Özen: Aslan burcu, görünüş ve sağlık konusunda özenli bir tutum sergiler. Bu konum, bireyin sağlığına özen gösterme ve dış görünüşüne dikkat etme eğilimini vurgular.
 4. İş Ortamında Dikkat Çekici ve Karizmatik Duruş: Aslan’ın karizmatik doğası, bireyin iş ortamında dikkat çekici bir duruş sergileme eğilimini yansıtabilir. İş arkadaşları arasında liderlik pozisyonunda olabilir.
 5. Günlük İşlerde Performans ve Başarı Hırsı: Aslan burcu, başarı ve performansa önem verir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde başarı hırsıyla çalışma ve üstün performans gösterme arzusunu işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Gurur ve Özdeğer: Aslan’ın gururlu ve özgün bir özdeğer anlayışı vardır. 6. evde bu özellik, bireyin hizmet anlayışında gururlu bir tutum sergileme eğilimini vurgular.
 7. Günlük İşlerde Motivasyon ve İlham: Aslan, motivasyonu ve ilhamı doğal bir şekilde çevresine yayabilir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde kendisini ve çevresini motive etme yeteneğini işaret eder.
 8. Günlük Rutinlerde Dikkat Çekici Performanslar: Aslan burcu, dikkat çekici performanslar sergileme eğilimindedir. Birey, günlük rutinlerinde olağanüstü başarılar elde etme konusunda yeteneklidir.
 9. İş Ortamında İlgi Odak Noktası Olma Eğilimi: Aslan’ın doğası gereği ilgi odağı olma eğilimi vardır. 6. evde bu etki, bireyin iş ortamında dikkat çekme ve ilgi toplama arzusunu vurgular.
 10. Günlük İşlerde Sorumluluk Alma ve Liderlik: Aslan burcu, sorumluluk alma konusunda güçlüdür. Bu konum, bireyin günlük işlerinde sorumluluk üstlenme ve liderlik rolünü benimseme eğilimini işaret eder.

6. EV BAŞAK BURCUNDA

6. evde Başak burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Başak’ın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine sistemli bir yaklaşım, detaylara önem verme ve hizmet etme arzusu içinde olmasını işaret eder.

 1. İşte Sistemli ve Düzenli Yaklaşım: Başak burcu, doğası gereği sistemli ve düzenli bir yaklaşım sergiler. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde planlı ve düzenli bir şekilde çalışma eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Analitik ve Dikkatli Tutum: Başak’ın analitik yetenekleri, bireyin sağlık konularında analitik ve dikkatli bir tutum sergilemesine yol açar. Sağlık alışkanlıklarını planlama ve detaylı bir şekilde yönetme eğilimindedir.
 3. İş Ortamında Detaylara Odaklanma Yeteneği: Başak burcu, detaylara odaklanma ve küçük unsurları fark etme konusunda güçlüdür. 6. evde bu yetenek, bireyin iş ortamında detaylara dikkat etme ve hata yapma olasılığını azaltma eğilimini vurgular.
 4. Günlük İşlerde Analitik Düşünce ve Problem Çözme: Başak’ın analitik düşünce tarzı, bireyin günlük işlerinde analitik bir zihniyetle yaklaşma ve problemleri etkili bir şekilde çözme eğilimini işaret eder.
 5. Sağlık ve Beslenme Konularında Bilinçli Yaklaşım: Başak burcu, sağlıklı yaşam ve beslenme konularına bilinçli bir yaklaşım sergiler. 6. evde bu özellik, bireyin sağlık ve beslenme alışkanlıklarında bilinçli kararlar almasını vurgular.
 6. Hizmet Anlayışında Detaylı Planlama: Başak’ın hizmet anlayışı, detaylı planlama ve düzenleme içerir. Bu konum, bireyin başkalarına hizmet etme konusunda detaylı planlar yapma ve organize olma eğilimini işaret eder.
 7. Günlük İşlerde Verimlilik ve İş Takibi: Başak burcu, işleri takip etme ve verimliliği artırma konusunda yeteneklidir. 6. evde bu yetenek, bireyin günlük işlerinde verimli bir şekilde çalışma ve görevleri takip etme eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında Titizlik ve Temizlik Anlayışı: Başak’ın temizlik ve titizlik konusundaki hassasiyeti, bireyin iş ortamında temizlik ve düzen konularına önem verme eğilimini yansıtabilir.
 9. Günlük İşlerde Sürekli İyileştirme Arzusu: Başak burcu, işlerini sürekli iyileştirme arzusu içindedir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde sürekli olarak daha iyi olma ve gelişme çabasını vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Alçakgönüllülük ve Yardımseverlik: Başak’ın hizmet anlayışında alçakgönüllülük ve yardımseverlik vardır. 6. evde bu özellik, bireyin başkalarına yardım etme konusunda alçakgönüllü bir tutum sergileme eğilimini işaret eder.

6. EV TERAZİ BURCUNDA

6. evde Terazi burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Terazi’nin etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine estetik bir dokunuş, ilişkilerde uyum arzusu ve adil bir hizmet etme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Estetik ve Uyum Odaklı Yaklaşım: Terazi burcu, doğası gereği estetik ve uyum odaklıdır. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde estetik bir dokunuşla çalışma ve iş ortamında uyum sağlama eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Denge ve Harmoni Arayışı: Terazi’nin denge arayışı, bireyin sağlık konularında denge ve harmoni arayışına yol açar. Sağlık alışkanlıklarını dengelemek ve uyum içinde tutmak önemlidir.
 3. İş Ortamında İlişki Yönetimi Yeteneği: Terazi burcu, ilişki yönetimi konusunda yeteneklidir. Bu konum, bireyin iş ortamında etkili iletişim ve uyum içinde çalışma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Adalet ve Objektiflik: Terazi’nin doğası gereği adalet anlayışı vardır. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde adil ve objektif bir yaklaşım sergileme eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Estetik ve Güzellik Anlayışı: Terazi burcu, güzellik ve estetiğe önem verir. Bu konum, bireyin iş ortamında estetik bir çevre yaratma arzusu içinde olduğunu işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında İşbirliği ve Ortaklık: Terazi’nin işbirliği ve ortaklık konularındaki doğası, bireyin hizmet anlayışında işbirliği ve ortaklık arzusunu vurgular. Başkalarıyla uyum içinde çalışma eğilimindedir.
 7. Günlük İşlerde İletişim Becerileri: Terazi burcu, iletişim konusunda yeteneklidir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde etkili iletişim becerilerini kullanma eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında Duyarlılık ve Empati: Terazi’nin duyarlı ve empatik doğası, bireyin iş ortamında çevresindeki insanlara karşı duyarlılık gösterme ve empati kullanma eğilimini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde Yaratıcılık ve Estetik Dokunuşlar: Terazi burcu, yaratıcı ve estetik bir dokunuşa sahiptir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde yaratıcı çözümler bulma ve estetik detaylar ekleyerek çalışma eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Güzel ve Uyumlu Hizmet Etme İstenci: Terazi’nin hizmet anlayışı, güzellik ve uyum üzerine odaklanır. 6. evde bu özellik, bireyin hizmet etme konusunda güzellik ve uyumu ön planda tutma eğilimini vurgular.

6. EV AKREP BURCUNDA

6. evde Akrep burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Akrep’in etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine derin bir bağlılık, analitik bir zihniyet ve dönüşüme açık bir tutum içinde olmasını işaret eder.

 1. İşte Derinlik ve Bağlılık: Akrep burcu, derinlik arayışı ve bağlılık konularında güçlüdür. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine derin bir bağlılık duyma ve işine duygusal bir derinlik katma eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Analiz ve Dönüşüm: Akrep’in analitik bakış açısı, bireyin sağlık konularında analiz yapma ve olumlu dönüşümler için çaba harcama eğilimini işaret eder.
 3. İş Ortamında Güçlü Analitik Zihniyet: Akrep burcu, analitik düşünce ve gözlem yeteneklerine sahiptir. Bu konum, bireyin iş ortamında güçlü bir analitik zihniyetle çalışma ve detaylara odaklanma eğilimini vurgular.
 4. Günlük İşlerde Tutku ve Kararlılık: Akrep’in tutkulu doğası, bireyin günlük işlerine kararlılık ve tutkuyla yaklaşma eğilimini yansıtabilir. İşine derin bir duygusal bağlılık duyar.
 5. İş Ortamında Gizlilik ve Derinlik: Akrep burcu, gizlilik konusunda hassastır. Bu konum, bireyin iş ortamında gizlilik ve derinlik gerektiren konularda başarılı olma eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Sorumluluk Alma ve Dönüşüm: Akrep’in sorumluluk alma ve dönüşüm yetenekleri, bireyin hizmet anlayışında sorumluluk üstlenme ve dönüşüme açık olma eğilimini vurgular.
 7. Günlük İşlerde Stratejik Planlama: Akrep burcu, stratejik planlama ve derin analiz konularında başarılıdır. Bu konum, bireyin günlük işlerinde stratejik bir planlama yapma eğilimini işaret eder.
 8. İş Ortamında Çözüm Odaklılık: Akrep’in çözüm odaklı doğası, bireyin iş ortamında karşılaştığı zorluklara etkili çözümler bulma eğilimini yansıtabilir.
 9. Günlük İşlerde Psikolojik İnceleme ve Anlama: Akrep burcu, insan psikolojisi konularına ilgi duyar. 6. evde bu etki, bireyin günlük işlerinde insan davranışlarını inceleme ve anlama eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Güçlü Bir Bağlılık: Akrep’in doğasında güçlü bir bağlılık vardır. Bu konum, bireyin başkalarına hizmet etme konusundaki güçlü bağlılığını ve derin duygusal katılımını işaret eder.

6. EV YAY BURCUNDA

6. evde Yay burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Yay’ın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine geniş bir bakış açısıyla yaklaşma, öğrenmeye açık olma ve pozitif enerjiyle hizmet etme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Geniş Görüş Açısı ve Keşfetme Arzusu: Yay burcu, doğası gereği geniş bir görüş açısına sahiptir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine geniş bir perspektiften yaklaşma ve sürekli keşfetme arzusunu vurgular.
 2. Sağlık Konularında İyimserlik ve Enerji: Yay’ın iyimser doğası, bireyin sağlık konularına olumlu bir enerjiyle yaklaşma eğilimini yansıtabilir. Sağlık alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik iyimser bir tutum sergiler.
 3. İş Ortamında Öğrenmeye Açık Tutum: Yay burcu, öğrenmeye ve keşfetmeye açık bir tutuma sahiptir. Bu konum, bireyin iş ortamında sürekli olarak yeni şeyler öğrenmeye ve gelişmeye istekli olduğunu işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Esneklik ve Adaptasyon Yeteneği: Yay’ın esnek ve adaptasyon yeteneği, bireyin günlük işlerinde değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olma eğilimini yansıtabilir.
 5. İş Ortamında İletişim Becerileri ve İyimserlik: Yay burcu, iletişim becerileri ve iyimserlik konularında güçlüdür. Bu konum, bireyin iş ortamında etkili iletişim kurma ve pozitif enerji yayma eğilimini vurgular.
 6. Hizmet Anlayışında Toplumsal Sorumluluk: Yay’ın toplumsal sorumluluk anlayışı, bireyin hizmet etme konusunda geniş bir perspektiften topluma yönelik sorumluluk alma eğilimini işaret eder.
 7. Günlük İşlerde Hedef Belirleme ve Motivasyon: Yay burcu, hedef belirleme ve motivasyon konularında güçlüdür. Bu konum, bireyin günlük işlerinde kendine hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmak için motivasyonunu koruma eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında İlgi Çekici Projeler ve Macera: Yay’ın maceracı doğası, bireyin iş ortamında ilgi çekici projelere ve yeni maceralara katılma arzusunu yansıtabilir.
 9. Günlük İşlerde Optimizm ve Olumlu Bakış Açısı: Yay’ın doğasında bulunan iyimserlik, bireyin günlük işlerine olumlu bir bakış açısıyla yaklaşma ve zorluklara optimistik bir tutum sergileme eğilimini işaret eder.
 10. Hizmet Anlayışında İnsanlara Pozitif Enerji Katma: Yay burcu, başkalarına pozitif enerji katma konusunda becerilidir. 6. evde bu etki, bireyin hizmet etme konusunda çevresine pozitif enerji yayma ve ilham verme eğilimini vurgular.

6. EV OĞLAK BURCUNDA

6. evde Oğlak burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Oğlak’ın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine disiplinli bir yaklaşım, uzun vadeli hedeflere odaklanma ve sorumluluk bilinci içinde olmasını işaret eder.

 1. İşte Disiplin ve Sorumluluk Bilinci: Oğlak burcu, doğası gereği disiplinli ve sorumluluk sahibidir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine disiplinli bir yaklaşım ve sorumluluk bilinciyle yaklaşma eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Planlı ve Düzenli Yaklaşım: Oğlak’ın planlı yaklaşımı, bireyin sağlık konularında planlı ve düzenli bir şekilde hareket etme eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Uzun Vadeli Hedef Belirleme: Oğlak burcu, uzun vadeli hedeflere odaklanma konusunda güçlüdür. Bu konum, bireyin iş ortamında uzun vadeli hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için çaba harcama eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Titizlik ve Detaylara Odaklanma: Oğlak’ın detaylara odaklanma ve titizlikle çalışma eğilimi, bireyin günlük işlerinde detaylara önem verme ve hata yapma olasılığını azaltma eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Saygınlık ve Ciddiyet: Oğlak burcu, saygınlık ve ciddiyetle bilinir. Bu konum, bireyin iş ortamında saygınlık kazanma ve ciddiyetle çalışma eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Güçlü Bir Çalışma: Oğlak’ın çalışma etiği, bireyin hizmet anlayışında güçlü bir çalışma disiplini ve kararlılık sergileme eğilimini vurgular.
 7. Günlük İşlerde Zaman Yönetimi Becerisi: Oğlak burcu, zaman yönetimi konusunda başarılıdır. Bu konum, bireyin günlük işlerini etkili bir şekilde planlama ve organizasyon yeteneğini işaret eder.
 8. İş Ortamında Liderlik ve Yönetim Yetenekleri: Oğlak’ın liderlik ve yönetim konularındaki doğası, bireyin iş ortamında liderlik ve yönetim yetenekleri sergileme eğilimini yansıtabilir.
 9. Günlük İşlerde Güvenilirlik ve İstikrar: Oğlak’ın güvenilir ve istikrarlı yapısı, bireyin günlük işlerinde güvenilir bir performans sergileme ve istikrarlı bir şekilde ilerleme eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Toplumsal Katkı: Oğlak burcu, toplumsal katkı sağlama konusunda önemli bir rol oynayabilir. Bu konum, bireyin hizmet anlayışında topluma katkı sağlama arzusu içinde olma eğilimini işaret eder.

6. EV KOVA BURCUNDA

6. evde Kova burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Kova’nın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşma, toplumsal bir bilinçle hizmet etme ve özgürlüğe önem verme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Yenilikçi ve Özgün Yaklaşım: Kova burcu, yenilikçi ve özgün bir yapıya sahiptir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşma ve özgün çözümler üretme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Alternatif Yaklaşımlar: Kova’nın alternatif düşünce yapısı, bireyin sağlık konularında alternatif yöntemlere ve modern tıp dışındaki çözümlere ilgi duyma eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Toplumsal Bilinç ve Adil Hizmet: Kova burcu, toplumsal bilinci ön planda tutar. Bu konum, bireyin iş ortamında toplumsal meselelere duyarlılık gösterme ve adil bir hizmet anlayışını benimseme eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Grup Çalışması ve İşbirliği: Kova’nın grup çalışmasına olan ilgisi, bireyin günlük işlerinde grup içinde çalışma ve işbirliği yapma eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Teknoloji ve İleri Teknolojiye İlgi: Kova burcu, teknolojiye ve ileri teknolojiye büyük bir ilgi duyar. Bu konum, bireyin iş ortamında teknolojik gelişmeleri takip etme ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Yaratıcılık ve İnovasyon: Kova’nın yaratıcı ve inovatif doğası, bireyin hizmet anlayışında yaratıcı çözümler bulma ve yenilikçi projelere katılma eğilimini yansıtabilir.
 7. Günlük İşlerde Bağımsızlık ve Özgürlük: Kova, bağımsızlık ve özgürlüğe büyük bir değer verir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde bağımsız bir çalışma tarzı benimseme ve özgürlüğünü koruma eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında İnsan Hakları ve Eşitlik: Kova burcu, insan haklarına ve eşitliğe önem verir. Bu konum, bireyin iş ortamında insan haklarına saygı gösterme ve eşitlik ilkesini benimseme eğilimini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde Ani Değişimlere Adaptasyon Yeteneği: Kova’nın esnek doğası, bireyin günlük işlerinde ani değişimlere hızlı bir şekilde adapte olma ve esneklik gösterme eğilimini yansıtabilir.
 10. Hizmet Anlayışında Toplum için Katkı ve İlerleme: Kova burcu, toplum için katkı sağlamaya ve ilerlemeye odaklıdır. Bu konum, bireyin hizmet anlayışında toplum için olumlu bir etki yaratma ve ilerlemeye katkıda bulunma eğilimini vurgular.

6. EV BALIK BURCUNDA

6. evde Balık burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Balık’ın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine duygusal bir bağlılık, yaratıcılıkla yaklaşma ve hizmette duyguyla iş yapma eğilimini işaret eder.

 1. İşte Duygusal Bağlılık ve Empati: Balık burcu, duygusal bağlılık ve empati konusunda güçlüdür. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine duygusal bir bağlılık duyma ve çevresindeki insanlara empatik bir yaklaşım sergileme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Yaratıcı ve Alternatif Yaklaşımlar: Balık’ın yaratıcı doğası, bireyin sağlık konularında yaratıcı ve alternatif çözümlere yönelme eğilimini yansıtabilir. Yoga, meditasyon gibi yöntemlere ilgi gösterebilir.
 3. İş Ortamında Yaratıcılık ve Sanatsal Yetenekler: Balık burcu, sanatsal ve yaratıcı yeteneklere sahiptir. Bu konum, bireyin iş ortamında yaratıcılığını kullanma ve sanatsal projelere katılma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Esneklik ve Uyum Yeteneği: Balık’ın esnek ve uyumlu yapısı, bireyin günlük işlerinde değişen koşullara kolayca adapte olma ve esneklik gösterme eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri: Balık burcu, duygusal zeka ve etkili iletişim konularında güçlüdür. Bu konum, bireyin iş ortamında duygusal zeka kullanma ve etkili iletişim becerilerini sergileme eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Fedakarlık ve Yardımseverlik: Balık’ın yardımsever doğası, bireyin hizmet anlayışında fedakarlık yapma ve başkalarına yardım etme eğilimini yansıtabilir.
 7. Günlük İşlerde Hayal Gücü ve Vizyon: Balık burcu, güçlü bir hayal gücüne sahiptir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde hayal gücünü kullanma ve geleceğe yönelik bir vizyon oluşturma eğilimini işaret eder.
 8. İş Ortamında İlham ve Motivasyon: Balık’ın ilham verici doğası, bireyin iş ortamında diğerleri üzerinde olumlu bir etki bırakma ve motivasyon sağlama eğilimini vurgular.
 9. Günlük İşlerde Ruhsal Farkındalık ve Özgürlük Arayışı: Balık burcu, ruhsal farkındalık ve özgürlük arayışına önem verir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde ruhsal farkındalık geliştirme ve özgürlük arayışını sürdürme eğilimini işaret eder.
 10. Hizmet Anlayışında Sevgi ve Hoşgörü: Balık’ın sevgi dolu ve hoşgörülü doğası, bireyin hizmet anlayışında sevgiyle yaklaşma ve hoşgörüyle davranma eğilimini vurgular.
Gezegenlerin 6. Ev Etkileri

GEZEGENLERİN 6. EV’E ETKİLERİ

Altıncı ev, hizmet, günlük işler, sağlık ve rutinleri temsil eder. Gezegenlerin 6. ev üzerindeki etkileri, bireylerin iş alışkanlıklarını, sağlık durumlarını ve günlük yaşamlarındaki sorumluluklarını belirler. Her bir gezegen, altıncı evde farklı bir enerji ve vurgu getirir, bu da kişinin günlük yaşamını ve hizmet anlayışını şekillendirir.

GÜNEŞ 6. EVDE

6. evde Güneş burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Güneş’in etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme anlayışına Güneş’in özgün nitelikleriyle yaklaşma eğilimini işaret eder.

 1. İşte Liderlik ve Özgüven: Güneş burcu, liderlik ve özgüven konularında güçlüdür. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde liderlik rolü üstlenebilme ve kendine olan güvenini sergileme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Enerji ve Vitalite: Güneş’in enerji ve vitaliteyi temsil etmesi, bireyin sağlık konularında enerjik bir yaklaşım sergileme ve yaşam enerjisini artırma eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Yaratıcılık ve Pozitif Enerji: Güneş burcu, yaratıcılık ve pozitif enerji konularında etkilidir. Bu konum, bireyin iş ortamında yaratıcı çözümler bulma ve olumlu bir enerji yayma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Organizasyon Yeteneği: Güneş, organizasyon ve liderlik yetenekleriyle ilişkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerini etkili bir şekilde planlama ve organize etme eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Saygı ve Otorite: Güneş burcu, saygı ve otoriteyle ilişkilidir. Bu konum, bireyin iş ortamında saygı görmeye ve otorite pozisyonlarına yükselmeye olan eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Cömertlik ve Şefkat: Güneş’in cömertlik ve şefkat nitelikleri, bireyin hizmet anlayışında başkalarına yardım etme ve sevgi dolu bir yaklaşım sergileme eğilimini yansıtabilir.
 7. Günlük İşlerde İlham Verme Yeteneği: Güneş, ilham verme yeteneğiyle bilinir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde diğerlerini motive etme ve ilham verme eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında Hedef Belirleme ve Başarı: Güneş burcu, hedef belirleme ve başarıyla ilişkilidir. Bu konum, bireyin iş ortamında hedefler koyma ve bu hedeflere odaklanma eğilimini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde İletişim Becerileri ve Girişimcilik: Güneş, iletişim becerileri ve girişimcilikle bağlantılıdır. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde etkili iletişim kurma ve girişimci bir tutum sergileme eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Sorumluluk ve Disiplin: Güneş burcu, sorumluluk ve disiplinle ilişkilidir. Bu konum, bireyin hizmet anlayışında sorumluluk bilinciyle hareket etme ve disiplinli bir şekilde hizmet etme eğilimini işaret eder.

AY 6. EVDE

6. evde Ay burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Ay’ın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine duygusal bir bağlılıkla yaklaşma eğilimini işaret eder.

 1. İşte Duygusal Bağlılık ve Hassasiyet: Ay burcu, duygusal bağlılık ve hassasiyetle öne çıkar. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine duygusal bir bağlılık duyma ve çevresindeki insanlara karşı hassas bir yaklaşım sergileme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Duygusal Denge Arayışı: Ay’ın duygusal dengeyi temsil etmesi, bireyin sağlık konularında duygusal denge arayışında olma eğilimini yansıtabilir. Duygusal ihtiyaçlarına önem vererek sağlığını korumaya çalışabilir.
 3. İş Ortamında İşbirliği ve Duygusal Bağ: Ay burcu, işbirliği ve duygusal bağ konularında önemlidir. Bu konum, bireyin iş ortamında diğerleriyle uyumlu bir şekilde çalışma ve duygusal bağlar kurma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Değişen Duygusal Enerji: Ay’ın evreleriyle değişen duygusal enerji, bireyin günlük işlerinde farklı duygusal durumlarla başa çıkma ve bu değişkenliğe uyum sağlama eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Empati ve Duygusal Zeka: Ay burcu, empati ve duygusal zeka konularında güçlüdür. 6. evde bu özellik, bireyin iş ortamında diğerlerinin duygusal ihtiyaçlarına anlayışla yaklaşma ve etkili iletişim kurma eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Annelik ve Koruyuculuk: Ay’ın annelik ve koruyuculuk nitelikleri, bireyin hizmet anlayışında başkalarına yardım etme ve koruyucu bir rol üstlenme eğilimini yansıtabilir.
 7. Günlük İşlerde Duygusal Esneklik: Ay burcu, duygusal esneklikle ilişkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde duygusal olarak esnek olma ve değişen koşullara uyum sağlama eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında Güven ve Huzur İhtiyacı: Ay’ın güven ve huzur arayışı, bireyin iş ortamında güvenli bir atmosferde çalışma ve huzurlu bir ortamda bulunma eğilimini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde Duygusal Yaratıcılık: Ay burcu, duygusal yaratıcılığı temsil eder. Bu konum, bireyin günlük işlerinde duygusal zeka kullanma ve yaratıcı çözümler üretme eğilimini yansıtabilir.
 10. Hizmet Anlayışında Duygusal Katkı ve Sevgi: Ay’ın duygusal katkısı, bireyin hizmet anlayışında duyguyla hareket etme ve sevgi dolu bir şekilde başkalarına yardım etme eğilimini vurgular.

MERKÜR 6. EVDE

6. evde Merkür burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Merkür’ün etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine analitik bir yaklaşımla yaklaşma eğilimini işaret eder.

 1. İşte Analitik Düşünce ve Problem Çözme Yeteneği: Merkür burcu, analitik düşünce ve problem çözme konularında güçlüdür. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde detaylara dikkat etme ve analitik bir zihinle sorunları çözme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Bilinçli ve Detaylı Yaklaşım: Merkür’ün zihinsel aktiviteyi temsil etmesi, bireyin sağlık konularında bilinçli bir yaklaşım benimseme ve detayları göz önünde bulundurma eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Etkili İletişim Becerileri: Merkür burcu, iletişimle yakından ilişkilidir. Bu konum, bireyin iş ortamında etkili iletişim kurma, açık ve net bir şekilde ifade etme yeteneğini vurgular.
 4. Günlük İşlerde Hızlı Düşünce ve Karar Verme Yetisi: Merkür’ün hızlı düşünce ve karar verme yetisi, bireyin günlük işlerinde hızlı bir şekilde düşünme ve etkili kararlar alma eğilimini yansıtabilir.
 5. İş Ortamında Organizasyon ve Planlama Yeteneği: Merkür burcu, organizasyon ve planlama konularında etkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin iş ortamında görevleri organize etme ve planlama yapma yeteneğini vurgular.
 6. Hizmet Anlayışında Detay Odaklılık ve Titizlik: Merkür’ün detaylara odaklanma yetisi, bireyin hizmet anlayışında detaylara özen gösterme ve titizlikle çalışma eğilimini işaret eder.
 7. Günlük İşlerde Esnek İletişim Tarzı: Merkür burcu, esnek iletişim tarzıyla bilinir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde çeşitli kişilerle esnek bir iletişim kurma ve farklı durumlara uyum sağlama eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında Bilgi Toplama ve Araştırma Yetisi: Merkür’ün bilgi toplama ve araştırma yetisi, bireyin iş ortamında sürekli olarak bilgi edinme ve yeni konuları araştırma eğilimini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde Zihinsel Esneklik ve Çabuk Adaptasyon: Merkür’ün zihinsel esnekliği, bireyin günlük işlerinde değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olma ve çevik bir zihinsel tutum sergileme eğilimini yansıtabilir.
 10. Hizmet Anlayışında İnovasyon ve Yenilikçilik: Merkür burcu, yenilikçi düşünceyle özdeşleşir. Bu konum, bireyin hizmet anlayışında inovatif yaklaşımlar benimseme ve sürekli olarak yenilik arayışında olma eğilimini vurgular.

VENÜS 6. EVDE

6. evde Venüs burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Venüs’ün etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine güzellik, uyum ve sevgiyle yaklaşma eğilimini işaret eder.

 1. İşte Estetik Anlayış ve Güzellik: Venüs burcu, estetik anlayış ve güzellikle ilişkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde estetik detaylara dikkat etme ve işlerini güzellikle şekillendirme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Denge ve Harmoni Arayışı: Venüs’ün uyum ve dengeyi temsil etmesi, bireyin sağlık konularında içsel denge ve harmoni arayışında olma eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında İşbirliği ve Uyum: Venüs burcu, işbirliği ve uyum konularında etkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin iş ortamında diğerleriyle uyum içinde çalışma ve pozitif ilişkiler kurma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde İnsan İlişkilerine Önem Verme: Venüs’ün sosyal bir gezegen olması, bireyin günlük işlerinde insan ilişkilerine değer verme ve iş arkadaşlarıyla olumlu etkileşimde bulunma eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Sevgi ve Empati: Venüs burcu, sevgi ve empatiyle bağlantılıdır. Bu konum, bireyin iş ortamında sevgi dolu bir yaklaşım benimseme ve diğerlerine empatiyle yaklaşma eğilimini yansıtabilir.
 6. Hizmet Anlayışında Güzel Detaylar ve Zarafet: Venüs’ün zarafeti ve güzellikle ilişkisi, bireyin hizmet anlayışında güzel detaylara özen gösterme ve zarif bir şekilde hizmet etme eğilimini işaret eder.
 7. Günlük İşlerde Yaratıcılık ve Sanatsal Yeteneklerin Kullanımı: Venüs burcu, yaratıcılık ve sanatsal yetenekleri temsil eder. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde yaratıcı çözümler bulma ve estetik unsurları kullanma eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında İyi İletişim ve Diplomasi: Venüs’ün diplomatik ve uyumlu özellikleri, bireyin iş ortamında iyi iletişim kurma ve olumlu ilişkileri sürdürme eğilimini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde Motivasyon ve İşe Bağlılık: Venüs burcu, motivasyon ve işe bağlılıkla ilişkilidir. Bu konum, bireyin günlük işlerine duygusal bir bağlılık duyarak motivasyonunu sürdürme eğilimini yansıtabilir.
 10. Hizmet Anlayışında Hoşgörü ve Sevgiyle Hizmet Etme: Venüs’ün hoşgörü ve sevgiyle bağlantılı olması, bireyin hizmet anlayışında hoşgörüyle hareket etme ve sevgi dolu bir şekilde başkalarına yardım etme eğilimini vurgular.

MARS 6. EVDE

6. evde Mars burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Mars’ın etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine enerji dolu, güçlü ve mücadeleci bir yaklaşım sergileme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Enerji ve Güç Dolu Yaklaşım: Mars burcu, enerji ve güçle öne çıkar. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine enerji dolu bir yaklaşım benimseme ve işlerini güçlü bir şekilde yönlendirme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Fiziksel Aktiviteye Önem Verme: Mars’ın fiziksel aktiviteyi temsil etmesi, bireyin sağlık konularında fiziksel aktiviteye önem verme ve aktif bir yaşam tarzını benimseme eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Hedef Belirleme ve Hırslı Çalışma: Mars burcu, hedef belirleme ve hırslı çalışma konularında etkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin iş ortamında net hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmak için mücadeleci bir çaba sarf etme eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Kararlılık ve Azim: Mars’ın azimli ve kararlı bir enerjiyi temsil etmesi, bireyin günlük işlerinde kararlılıkla hareket etme ve zorluklarla başa çıkma eğilimini yansıtabilir.
 5. İş Ortamında Liderlik ve Sorumluluk Üstlenme: Mars burcu, liderlik ve sorumluluk almayla bağlantılıdır. Bu konum, bireyin iş ortamında liderlik rolü üstlenme ve sorumluluklarıyla aktif bir şekilde ilgilenme eğilimini vurgular.
 6. Hizmet Anlayışında İhtiyaçlara Hızlı Cevap Verme: Mars’ın hızlı ve etkili bir enerjiyi temsil etmesi, bireyin hizmet anlayışında ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verme ve etkili çözümler üretme eğilimini işaret eder.
 7. Günlük İşlerde Rekabetçi Yaklaşım: Mars burcu, rekabetçi bir doğayı temsil eder. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde rekabetçi bir yaklaşım benimseme ve işlerinde en iyi olma arzusunu yansıtabilir.
 8. İş Ortamında Hızlı Aksiyon Alma Yeteneği: Mars’ın hızlı aksiyon alma yeteneği, bireyin iş ortamında hızlı kararlar alma ve olaylara hemen müdahale etme eğilimini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde İstikrarlı ve Sürekli Çalışma: Mars burcu, istikrarlı ve sürekli bir enerjiyle ilişkilidir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde istikrarlı bir şekilde çalışma ve projelerini sonuçlandırma eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Bağımsızlık ve Girişimcilik: Mars’ın bağımsızlık ve girişimcilikle bağlantılı olması, bireyin hizmet anlayışında bağımsızlıkla hareket etme ve kendi girişimlerini başlatma eğilimini işaret eder.

JÜPİTER 6. EVDE

6. evde Jüpiter burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Jüpiter’in etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine iyimser, geniş düşünen ve bollukla yaklaşma eğilimini işaret eder.

 1. İşte Pozitif ve İyimser Bakış Açısı: Jüpiter burcu, pozitif ve iyimser bir bakış açısıyla öne çıkar. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine olumlu bir perspektiften yaklaşma ve zorlukları olası fırsatlara çevirme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Geniş Düşünce ve Koruyuculuk: Jüpiter’in geniş düşünceyi temsil etmesi, bireyin sağlık konularında geniş bir perspektif benimseme ve kendi sağlığını koruma konusunda bilinçli olma eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Büyüme ve Gelişmeye Açıklik: Jüpiter burcu, büyüme ve gelişmeye açıklıkla ilişkilidir. Bu konum, bireyin iş ortamında kişisel ve profesyonel anlamda büyüme ve gelişmeye açık bir tutum sergileme eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Yaratıcılık ve İnovasyon: Jüpiter’in yaratıcılığı ve inovasyonu temsil etmesi, bireyin günlük işlerinde yaratıcı düşünceyle yaklaşma ve yeni çözümler bulma eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Yüksek Moral ve Motivasyon: Jüpiter burcu, yüksek moral ve motivasyonla ilişkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin iş ortamında ve günlük işlerinde yüksek moral ve motivasyonla çalışma eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Cömertlik ve Paylaşma: Jüpiter’in bolluk ve cömertlikle bağlantılı olması, bireyin hizmet anlayışında cömertlikle hareket etme ve başkalarıyla paylaşma eğilimini yansıtabilir.
 7. Günlük İşlerde İlham Veren Liderlik: Jüpiter burcu, ilham veren liderlikle ilişkilidir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde başkalarını motive etme ve ilham verici bir liderlik rolü üstlenme eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında Pozitif İlişkiler Kurma Yeteneği: Jüpiter’in sosyal yetenekleri temsil etmesi, bireyin iş ortamında pozitif ilişkiler kurma ve işbirliği yapma yeteneğini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde Geniş Kapsamlı Projelere İlgi: Jüpiter burcu, geniş kapsamlı projelerle ilgili olabilir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde geniş kapsamlı projelere ilgi duyarak bu projelerde yer alma eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Toplumsal Sorumluluk: Jüpiter’in toplumsal sorumlulukla bağlantılı olması, bireyin hizmet anlayışında topluma karşı sorumluluk hissetme ve sosyal fayda sağlama eğilimini işaret eder.

SATÜRN 6. EVDE

6. evde Satürn burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Satürn’ün etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine disiplinli, sorumluluk sahibi ve dayanıklı bir yaklaşım sergileme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Disiplin ve Düzen Anlayışı: Satürn burcu, disiplin ve düzenle ilişkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine disiplinli bir yaklaşım benimseme ve işlerini düzen içinde yürütme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Sorumluluk Bilinci: Satürn’ün sorumluluk bilinci temsil etmesi, bireyin sağlık konularında sorumluluk sahibi olma ve kendi sağlığına özen gösterme eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Uzun Vadeli Hedef Belirleme: Satürn burcu, uzun vadeli hedeflerle ilişkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin iş ortamında uzun vadeli hedefler koyma ve bu hedeflere ulaşmak için sabırlı bir şekilde çalışma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Yüksek Sorumluluk Seviyesi: Satürn’ün yüksek sorumluluk seviyesini temsil etmesi, bireyin günlük işlerinde yüksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etme ve görevlerine sadık kalma eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Güvenilir ve Güçlü Liderlik: Satürn burcu, güvenilir ve güçlü liderlikle bağlantılıdır. Bu konum, bireyin iş ortamında güvenilir bir lider olarak tanınma ve güçlü bir liderlik rolü üstlenme eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Sürekli İyileştirme Arayışı: Satürn’ün sürekli iyileştirme ve olgunlaşma ile ilişkilendirilmesi, bireyin hizmet anlayışında sürekli olarak kendini geliştirme ve daha etkili hizmet etme arayışını vurgular.
 7. Günlük İşlerde Sistematik Çalışma Yaklaşımı: Satürn burcu, sistematik çalışma ve planlama ile öne çıkar. Bu konum, bireyin günlük işlerinde sistematik bir çalışma yaklaşımı benimseme ve görevlerini planlı bir şekilde yönetme eğilimini işaret eder.
 8. İş Ortamında Kurallara Uygunluk: Satürn’ün kurallara ve yapıya önem vermesi, bireyin iş ortamında kurallara uygunluk gösterme ve organizasyon içinde etkin bir şekilde çalışma eğilimini yansıtabilir.
 9. Günlük İşlerde Zorluklarla Başa Çıkma Yeteneği: Satürn burcu, zorluklarla başa çıkma ve dirençle ilişkilidir. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde karşılaştığı zorluklarla başa çıkma ve dayanıklılığını koruma eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Toplumsal Katkı Bilinci: Satürn’ün toplumsal sorumluluk ve katkıyla bağlantılı olması, bireyin hizmet anlayışında topluma karşı bilinçli bir katkı yapma eğilimini işaret eder.

URANÜS 6. EVDE

6. evde Uranüs burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Uranüs’ün etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine yenilikçi, özgür ruhlu ve sıradışı bir yaklaşım sergileme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Yaratıcılık ve Yenilikçi Bakış Açısı: Uranüs burcu, yaratıcılık ve yenilikle öne çıkar. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine yaratıcı bir bakış açısı getirme ve işlerini yenilikçi bir şekilde yönlendirme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Alternatif Yaklaşımlar: Uranüs’ün sıradışı ve alternatif yaklaşımları temsil etmesi, bireyin sağlık konularında geleneksel olmayan yöntemlere ilgi gösterme ve alternatif sağlık uygulamalarını benimseme eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Değişime Açıklık: Uranüs burcu, değişime açıklık ve esneklikle ilişkilidir. Bu konum, bireyin iş ortamında hızlı değişimlere uyum sağlama ve yeni fikirlere açık olma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Bağımsız Çalışma Yeteneği: Uranüs’ün bağımsızlıkla bağlantılı olması, bireyin günlük işlerinde bağımsızlıkla hareket etme ve kendi projelerini geliştirme eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Teknolojik Gelişmelere İlgi: Uranüs burcu, teknoloji ve ileri teknolojik gelişmelerle bağlantılıdır. 6. evde bu özellik, bireyin iş ortamında teknolojik yeniliklere ilgi gösterme ve bu yenilikleri kullanma eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Toplumsal Değişime Katkı: Uranüs’ün toplumsal değişime katkı yapma arzusu, bireyin hizmet anlayışında topluma yönelik sıradışı çözümler üretme ve toplumsal fayda sağlama eğilimini yansıtabilir.
 7. Günlük İşlerde Beklenmedik Fırsatları Değerlendirme: Uranüs burcu, beklenmedik fırsatları temsil eder. Bu konum, bireyin günlük işlerinde karşısına çıkan beklenmedik fırsatları hızlı bir şekilde değerlendirme ve kullanma eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında Takım Çalışmasına Katılım: Uranüs’ün grup dinamikleriyle uyumluluğu, bireyin iş ortamında takım çalışmasına aktif bir şekilde katılım ve grup içinde yenilikçi fikirler sunma eğilimini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde Esnek Çalışma Saatleri: Uranüs burcu, esneklikle bağlantılıdır. Bu konum, bireyin günlük işlerinde esnek çalışma saatleri benimseme ve kendi çalışma düzenini belirleme eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Çeşitlilik ve İlham: Uranüs’ün çeşitlilik ve ilhamla bağlantılı olması, bireyin hizmet anlayışında farklılıklara saygı gösterme ve çeşitli kaynaklardan ilham alarak hizmet etme eğilimini işaret eder.

NEPTÜN 6. EVDE

6. evde Neptün burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Neptün’ün etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine duyarlı, hayal gücüyle dolu ve empatik bir yaklaşım sergileme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Duyarlı ve Empatik Yaklaşım: Neptün burcu, duyarlılık ve empatiyle öne çıkar. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerinde duyarlı bir yaklaşım benimseme ve iş arkadaşlarına karşı empati gösterme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Ruhani ve Zihinsel Dengenin Önemi: Neptün’ün ruhsal ve zihinsel dengeyi temsil etmesi, bireyin sağlık konularında ruhsal ve zihinsel dengeye önem verme ve bu dengeyi koruma eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Yaratıcılık ve Sanatsal İfade: Neptün burcu, yaratıcılık ve sanatla ilişkilidir. Bu konum, bireyin iş ortamında yaratıcı projelere katılma ve sanatsal ifadesini işine yansıtma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Hayal Gücüyle Çözümler Üretme: Neptün’ün hayal gücünü temsil etmesi, bireyin günlük işlerinde karşılaştığı zorluklara hayal gücüyle çözümler üretme ve alternatif yaklaşımlar benimseme eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında İnspirasyon ve Motivasyon Sağlama: Neptün burcu, ilham ve motivasyonla bağlantılıdır. Bu konum, bireyin iş ortamında başkalarına ilham verme ve motivasyon sağlama rolünü üstlenme eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Yardımseverlik ve Fedakârlık: Neptün’ün yardımseverlik ve fedakârlıkla ilişkilendirilmesi, bireyin hizmet anlayışında başkalarına yardım etme ve fedakârlık gösterme eğilimini yansıtabilir.
 7. Günlük İşlerde Takım Çalışmasına Katılım: Neptün burcu, grup içinde uyum ve işbirliğiyle ilişkilidir. Bu konum, bireyin günlük işlerinde takım çalışmasına aktif bir şekilde katılım ve diğerleriyle uyum içinde çalışma eğilimini vurgular.
 8. İş Ortamında Ruhsal İkna Yeteneği: Neptün’ün ikna edici gücü ve etkileyiciliği temsil etmesi, bireyin iş ortamında ruhsal düzeyde ikna etme ve etkileyici bir iletişim kurma yeteneğini işaret eder.
 9. Günlük İşlerde Esneklik ve Akışa Bırakma: Neptün burcu, esneklik ve akışa bırakma ile bağlantılıdır. Bu konum, bireyin günlük işlerinde esnek bir tutum benimseme ve olayların doğal akışına bırakma eğilimini işaret eder.
 10. Hizmet Anlayışında Toplumsal Duyarlılık: Neptün’ün toplumsal duyarlılıkla bağlantılı olması, bireyin hizmet anlayışında toplumsal sorunlara duyarlılık gösterme ve sosyal fayda sağlama arzusunu vurgular.

PLÜTON 6. EVDE

6. evde Plüton burcu, bireyin günlük iş hayatında, sağlık alışkanlıklarında ve hizmet anlayışında Plüton’un etkilerini vurgular. Bu konum, kişinin işine, sağlığına ve hizmet etme biçimine derinlikli, dönüştürücü ve güçlü bir yaklaşım sergileme eğilimini işaret eder.

 1. İşte Güçlü ve Derinlikli Yaklaşım: Plüton burcu, güç ve derinlikle öne çıkar. 6. evde bu özellik, bireyin günlük işlerine güçlü ve derinlikli bir yaklaşım benimseme ve sorumluluklarını derinlemesine yönetme eğilimini vurgular.
 2. Sağlık Konularında Kişisel Dönüşüm: Plüton’un dönüşümü temsil etmesi, bireyin sağlık konularında kişisel dönüşümüne odaklanma ve yaşam tarzında derinlemesine değişiklikler yapma eğilimini yansıtabilir.
 3. İş Ortamında Güçlü Liderlik Rolü Üstlenme: Plüton burcu, liderlik ve kontrolle ilişkilidir. Bu konum, bireyin iş ortamında güçlü liderlik rolü üstlenme ve kontrolü elinde tutma eğilimini işaret eder.
 4. Günlük İşlerde Analitik ve Araştırmacı Yaklaşım: Plüton’un analitik ve araştırmacı yetenekleri temsil etmesi, bireyin günlük işlerinde derinlemesine analizler yapma ve sorunlara etkili çözümler bulma eğilimini vurgular.
 5. İş Ortamında Güçlü İkna Yeteneği: Plüton burcu, ikna etme gücüyle bağlantılıdır. Bu konum, bireyin iş ortamında güçlü bir ikna yeteneğine sahip olma ve diğerleri üzerinde derin etkiler bırakma eğilimini işaret eder.
 6. Hizmet Anlayışında Derin Bağlılık: Plüton’un bağlılık ve derinlikle bağlantılı olması, bireyin hizmet anlayışında derin bir bağlılık duygusuyla hareket etme ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirme eğilimini vurgular.
 7. Günlük İşlerde Yeniden Yapılanma Yeteneği: Plüton burcu, yeniden yapılanma ve dönüşümle bağlantılıdır. Bu konum, bireyin günlük işlerinde gerektiğinde yeniden yapılanma yeteneği gösterme ve değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlama eğilimini işaret eder.
 8. İş Ortamında Gizli Güç Dinamiklerini Anlama: Plüton’un gizli güç dinamiklerini temsil etmesi, bireyin iş ortamında gizli dinamikleri anlama ve bu dinamikleri etkili bir şekilde yönetme eğilimini yansıtabilir.
 9. Günlük İşlerde Sorumlulukları Kontrol Altında Tutmak: Plüton burcu, kontrolle bağlantılıdır. Bu konum, bireyin günlük işlerinde sorumlulukları kontrol altında tutma ve olayları yönetme eğilimini vurgular.
 10. Hizmet Anlayışında Toplumsal Dönüşüme Katkı: Plüton’un dönüşümle ilişkilendirilmesi, bireyin hizmet anlayışında toplumsal dönüşüme katkı sağlama ve insanların hayatlarında olumlu değişikliklere aracılık etme arzusunu işaret eder.

6. EV ANAHTAR KELİMELERİ

Burçlara Göre Anahtar Kelimeler

 • Koç – Hizmet Hareketliliği
 • Boğa – Sabit Günlük Rutinler
 • İkizler – Meraklı Görev Yaklaşımı
 • Yengeç – Duygusal Bakım ve Hizmet
 • Aslan – Yaratıcı Günlük İşler
 • Başak – Analitik Rutin Organizasyon
 • Terazi – İlişkisel Hizmet Yaklaşımı
 • Akrep – Derinlemesine Görev Anlayışı
 • Yay – Keşifçi Günlük Hizmetler
 • Oğlak – Hedef Odaklı Günlük Rutinler
 • Kova – İnovatif Hizmet Perspektifi
 • Balık – Duyarlı Sağlık Bakımı

Gezegenlere Göre Anahtar Kelimeler

 • Güneş – Günlük Organizasyon Yeteneği
 • Ay – Duygusal Hizmet ve Bakım
 • Merkür – Çeşitlilik İçeren Günlük İşler
 • Venüs – Uyumlu ve Estetik Günlük Hizmet
 • Mars – Kararlılık ve Günlük Çaba
 • Jüpiter – Geniş Perspektifli Hizmet Anlayışı
 • Satürn – Sorumluluk Sahibi Günlük Rutinler
 • Uranüs – Yenilikçi Günlük İş Yaklaşımı
 • Neptün – Hayal Gücüyle Şekillenen Günlük Hizmet
 • Plüton – Güçlü ve Derin Günlük Görevler

6. ev astrolojide neyi temsil eder?

6. ev, astrolojide günlük rutinleri, sağlık ve sağlık alışkanlıklarını, iş ve hizmeti, iş ortamını, evcil hayvanları ve hizmetkarları temsil eder. Bu ev, kişinin iş performansını, sağlık alışkanlıklarını, iş arkadaşlarını ve günlük işlerini ifade eder.

6. evin astrolojideki önemi nedir?

6. ev, kişinin günlük yaşamını ve sağlığını etkileyen faktörleri temsil eder. Bu evdeki gezegenler, kişinin iş performansını, günlük rutinlerini, sağlık alışkanlıklarını ve iş ortamını etkiler. Ayrıca 6. ev, kişinin hizmet etme ve başkalarına yardım etme isteğini, evcil hayvanlarla olan ilişkisini ve iş hayatındaki verimliliğini yansıtır. Dolayısıyla, 6. evin astrolojideki önemi, kişinin günlük yaşamını ve sağlığını anlamak için önemlidir.