Burcistan Logo Beyaz

BURCİSTAN

Burcunu ve kendini keşfet!

Burcistan ile burcunu ve kendini yeniden keşfet!

BURÇLAR

Burçlar doğduğunuz zaman ve tarihe bağlı olarak belirlenen sembolik gruplardır. Her burcun belirli kişilik özellikleri, davranış kalıpları ve öngörüleri vardır. Burcun hakkında daha fazla bilgi alabilmek için aşağıdan seç ve keşfet!

Gezegen Burçları

GEZEGENLER

Gezegen burçları, bir kişinin doğum anında Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenlerin konumlarına dayalı olarak oluşturulan astrolojik profillerdir. İnsanların kişilikleri, davranışları ve yaşamları üzerinde etkileri vardır.

Güneş Burcu

Güneş Burcu

Güneş burcu, bir kişinin doğum anındaki Güneş’in burç işaretini ifade eder. Bu, kişinin temel kişiliğini ve özünü temsil eder. Güneş burçları genel burçlarımızdır.

Ay Burcu

Ay Burcu

Ay burcu, bir kişinin doğum anındaki Ay’ın burç işaretini ifade eder. Ay, duygusal ve içsel dünyamızı temsil eder. Ay burcu, kişinin duygusal tepkilerini ve iç karakterini yansıtır.

Merkür Burcu

Merkür Burcu

Merkür burcu, düşünme, iletişim, zeka ve zihinsel yetenekleri temsil eder. Bir kişinin Merkür burcu, iletişim tarzını ve düşünme biçimini yansıtır.

Venüs Burcu

Venüs Burcu

Venüs burcu, romantizm, aşk, ilişkiler, güzellik ve estetikle ilgilidir. Bir kişinin Venüs burcu, romantiklik ve duygu tercihlerini yansıtır.

Mars Burcu

Mars Burcu

Mars burcu, enerji, tutku, cinsellik, öfke ve mücadele ile ilişkilidir. Mars burcu, bir kişinin rekabetçilik ve eylem alma tarzını yansıtır.

Jüpiter Burcu

Jüpiter Burcu

Jüpiter burcu, büyüme, şans ve genişleme ile ilişkilendirilir. Bir kişinin Jüpiter burcu, kişinin şanslı veya fırsatlarla dolu alanlarını yansıtır.

Satürn Burcu

Satürn Burcu

Satürn burcu, sorumluluklar, sınırlar ve disiplinle ilgilidir. Bir kişinin Satürn burcu, kişinin yaşamında karşılaştığı zorlukları ve öğrenilmesi gereken dersleri yansıtır.

Uranüs Burcu

Uranüs Burcu

Uranüs burcu, yenilik, değişim ve özgürlükle ilişkilendirilir. Bir kişinin Uranüs burcu, kişinin özgün ve radikal karar alma biçimlerini yansıtır.

Neptün Burcu

Neptün Burcu

Neptün burcu, hayal gücü, sanat, rüyalar ve ilhamla ilgilidir. Bir kişinin Neptün burcu, kişinin içsel dünyasını, onu yaşama biçimini ve derinliklerini yansıtır.

Plüton Burcu

Plüton Burcu

Plüton burcu, dönüşüm, güç ve derin değişikliklerle ilişkilendirilir. Bir kişinin Plüton burcu, kişinin yaşamında derin etkiler bırakan deneyimleri ve güç dinamiklerini yansıtır.

Evler

EVLER

Evler bir kişinin yaşam deneyimlerini, ilişkilerini ve kişisel gelişimini yansıtan önemli bileşenleri temsil eder. Bir doğum haritası 12 evden oluşur ve her ev belirli bir yaşam alanını temsil eder. Her ev, bir burcun yönetiminde olan bir gezegen tarafından etkilenir ve kişinin doğduğu anda burçlar evlerle etkileşime girer.

1. Ev

1. Ev

Birinci ev, bir kişinin dış dünyada nasıl algılandığını ve diğer insanlara nasıl göründüğünü yansıtan önemli bir konumdur. Bu ev aynı zamanda kişinin fiziksel görünümü ve dış görünüşünü de temsil eder.

2. Ev

2. Ev

İkinci ev, kişinin maddi değerlerini, mal varlığını ve gelirini yansıtır. Aynı zamanda kişisel değerlerin ve özsaygının da bir göstergesidir. Bu ev, kişinin para harcama alışkanlıkları ve maddi hedefleri üzerinde etkili olabilir.

3. Ev

3. Ev

Üçüncü ev, iletişim, kısa mesafeli seyahatler, kardeşler ve yakın çevreyle ilişkileri temsil eder. Bu ev, kişinin düşünce tarzını, zihinsel aktivitelerini ve iletişim becerilerini ifade eder. Aynı zamanda öğrenme ve bilgi edinmeyle de ilgilidir.

4. Ev

4. Ev

Dördüncü ev, aile, ev, kökler ve duygusal güvenliği temsil eder. Bu ev, kişinin aile geçmişi, ev yaşamı ve iç dünyası hakkında bilgi verir. Ayrıca kişinin duygusal ihtiyaçları ve aile ilişkileri üzerinde etkilidir.

5. Ev

5. Ev

Beşinci ev, yaratıcılık, aşk ilişkileri, romantizm, eğlence ve çocuklarla ilişkilidir. Bu ev, kişinin eğlence anlayışını ve aşk ilişkilerini yansıtır. Ayrıca çocuk sahibi olma veya çocuklarla ilgili konuları da içerir.

5. Ev

6. Ev

Altıncı ev, sağlık, günlük iş, hizmet, rutinler ve iş arkadaşlarıyla ilgilidir. Bu ev, kişinin sağlık alışkanlıkları, iş performansı ve günlük hayatındaki sorumluluklar üzerinde etkili olabilir.

7. Ev

7. Ev

Yedinci ev, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ve karşı cinsle ilişkilerle ilgilidir. Bu ev, kişinin partner seçimini, evlilik ilişkisini ve işbirliklerini etkileyebilir. Ayrıca, kişinin karşı cinsle olan ilişki tarzını da yansıtır

8. Ev

8. Ev

Sekizinci ev, derin dönüşüm, cinsellik, miras, diğer insanların kaynakları ve gizli konularla ilişkilendirilir. Bu ev, kişinin psikolojik derinlikleri, gizli yetenekleri ve kişisel dönüşümünü etkileyebilir.

9. Ev

9. Ev

Dokuzuncu ev, uzak seyahatler, öğrenme, felsefe, din ve inanç sistemleri ile ilgilidir. Bu ev, kişinin dünya görüşünü, öğrenme deneyimlerini ve felsefi yaklaşımını yansıtır. Ayrıca kişinin yolculuklar ve yabancı kültürlerle ilişkilerini de içerir.

10. Ev

10. Ev

Onuncu ev, kariyer, toplumsal statü, kamu hayatı ve halkla ilişkilerle ilgilidir. Bu ev, kişinin meslek seçimini, kariyer hedeflerini ve toplumsal itibarını etkileyebilir. Ayrıca kişinin toplum içindeki rolünü yansıtır.

11. Ev

11. Ev

On birinci ev, arkadaşlar, dostlar, gruplar, ekipler, sosyal ağlar ve hedeflerle ilişkilendirilir. Bu ev, kişinin sosyal çevresini, dostluklarını, arkadaşlık ilişkilerini ve toplumsal hedeflerini etkileyebilir.

12. Ev

12. Ev

On ikinci ev, gizli düşmanlar, bilinçaltı, düşler, karma ve kişisel sınırlamalarla ilgilidir. Bu ev, kişinin bilinçaltı dünyasını, gizli zorluklarını, düşsel durumlarını ve manevi arayışlarını yansıtabilir.

Retrolar

RETROLAR

Astrolojide gezegen retro olduğunda, gezegenin sembolize ettiği konularla ilgili iletişim, seyahat ve etkileşimlerde bazı zorluklar veya içsel dönüşümler olabilir. Bu dönemler genellikle geriye dönüş, içe dönüş ve tekrar değerlendirme zamanları olarak görülür.

Merkür Retrosu

İletişimde, seyahatlerde ve teknolojide aksaklıklar yaşanabilir. Anlaşmaların veya iletişimin yanlış anlaşılması olasıdır. Bu dönem, geriye dönük düşünmeyi teşvik eder ve geçmiş konuları yeniden ele aldırır. İçsel keşif ve düşünce süreçleri ön plandadır.

Venüs Retrosu

İlişkilerde, duygusal dalgalanmalar yaşanabilir ve geçmişteki meseleler yeniden gündeme gelebilir. Finansal harcamalarda dikkatli olmak önemlidir. Bu dönem, ilişkilerde derinlemesine bir değerlendirme yapmayı, içsel değerleri keşfetmeyi ve öz-bakımı vurgular.

Mars Retrosu

Enerji seviyelerinde düşüş yaşanabilir, motivasyon azalabilir ve sinirsel gerginlikler artabilir. Aksiyon almakta zorlanabiliriz. Bu dönem, sabırlı olmayı, içsel motivasyonu yeniden değerlendirmeyi ve enerjiyi doğru yönlendirmeyi teşvik eder.

Jüpiter Retrosu

İnançlar, hedefler ve genel iyimserlik alanında gözden geçirme sürecine gireriz. Kişisel büyüme ve gelişim hedeflerini içsel olarak değerlendiririz. Öğrenme süreci içsel farkındalığı artırır. Bu dönemde, projeleri yeniden değerlendirme ve gelecek vizyonunu netleştirme eğilimi olabilir.

Satürn Retrosu

Sorumluluklar ve sınırlar üzerinde derinlemesine düşünme zamanıdır. Kişisel sınırların yeniden belirlenmesi ve yaşam planlarının yapılandırılması gerekebilir. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarma ve gelecek stratejilerini belirleme zamanıdır.

Uranüs Retrosu

Değişim ve özgünlük konularında içsel bir dönüşüm yaşanabilir. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilir ve içsel özgürlüğümüzü keşfetmeye yönlendiriliriz. Bu dönem, rutinlerimizi sorgulama ve alışılmadık yollarla yenilik arayışına girişme eğilimini vurgular.

Neptün Retrosu

Hayal gücü ve sezgilerde artış, ancak gerçeklikten kaçış ve kafa karışıklığı da olabilir. İçsel ruhsal çalışma ve yaratıcılık ön planda olur. Bu dönemde, derin duygusal keşiflere ve içsel rehberliğin güçlenmesine odaklanma eğilimi olabilir.

Plüton Retrosu

Güç dinamikleri ve derin dönüşümlerle ilgili bir dönemdir. Gizli konular açığa çıkabilir ve kişisel dönüşüm süreci derinleşir. Bu dönem, kişisel ve toplumsal güç yapılarının yeniden yapılandırılması için bir fırsat sunar. Geçmiş travmalarla yüzleşme ve dönüşüm süreçlerine odaklanma zamanıdır.

Astral Durumlar

ASTRAL DURUMLAR

Doğum haritasında öne çıkan durumlara astral durumlar denir. Kişinin doğum anındaki gezegenlerin ve astrolojik noktaların konumlarına bağlı olarak değişir. Astral durumlar ve astral açılar, kişinin karakteri, davranışları ve yaşam deneyimlerini etkileyen önemli faktörlerdir.

Yükselen Burcu (ASC)

Yükselen burcu, kişinin doğduğu anın doğu ufku üzerindeki burcu temsil eder. Bu, kişinin dış görünüşünü, ilk izlenimini ve davranışlarını şekillendiren önemli bir faktördür. Aynı zamanda kişinin yaşam amacını ve kendini ifade etme tarzını etkiler.

Alçalan Burcu (DC)

Alçalan burcu, doğum anındaki batı ufku üzerinde bulunur ve yükselen burcun tam tersini temsil eder. İlişkiler ve partner seçimiyle ilgilidir. kişinin bir ilişkide ne tür bir partner aradığını ve partnerlerle nasıl etkileşimde bulunacağını gösterir.

Başucu Burcu (MC)

Başucu burcu, doğduğunuz anın anlık gökyüzü pozisyonunu temsil eder. Bu pozisyon, kişinin hayatındaki belirli dönemleri ve olayları etkiler. Bu olaylar anlık durumunuzu etkiler.

Ayakucu Burcu (IC)

Ayakucu burcu, başucu burcunun tam karşıtıdır ve batı ufku üzerinde bulunur. Bu burç, kişinin toplumsal sorumluluklarını, kariyer hedeflerini ve dış dünyada nasıl yer aldığını gösterir.

Kara Ay (Lilith)

Kara Ay, astrolojide özel bir noktadır ve ayın yörünge hareketine dayanır. Bu nokta, kişinin cinsellik, güç ve tabularla ilgili içsel dürtülerini temsil eder. Kişinin erotik ve duygusal doğasını anlamada kullanılır, ilişkilerde nasıl davranacağını yansıtabilir.

Ay Düğümleri

Astrolojide ay düğümleri, bir kişinin ruhsal hedeflerini, karmik öğretilerini ve yaşamın dönüşüm süreçlerini simgeler. Doğum haritasında yer alan ay düğümleri, geçmişten getirilen alışkanlıkları ve gelecekteki potansiyelleri yansıtır.

Verteks (Vertex)

Verteks, astrolojide özel bir nokta olarak kabul edilir ve kaderin kesişim noktası olarak görülür. Verteks burcu, kişinin özel ilişkiler ve kadersel dönüm noktaları hakkında içgörü sağlar.

Şans Noktası (Part of Fortune)

Doğum haritasında Güneş, Ay ve Yükselen burcun konumlarına dayalı olarak hesaplanır. Şans noktası, kişinin şansını, mutluluğunu ve başarısını belirler. Part of Fortune konumu, kişinin yaşamında fırsatların ve başarıların bulunabileceği alanları gösterir.

BURCISTAN ARAÇLARI

Burç Hesaplama: Burç hesaplama, astroloji ile ilgilenen insanlar arasında oldukça yaygın bir uygulamadır. Bir kişinin burcu, doğum tarihine göre belirlenir. Bu hesaplama, güneşin o kişinin doğduğu tarihte hangi burçta olduğunu belirlemek suretiyle yapılır. Her burcun belirli özellikleri ve kişilik özellikleri vardır ve insanların burçlarına göre nasıl davrandıkları, ilişkileri ve hayatları hakkında fikir edinmelerine yardımcı olabilir.

Aşk Uyumu Hesaplama: Aşk uyumu hesaplama burcunuza dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Partnerlerin doğum tarihlerine ve bu tarihlerdeki güneş burçlarına dayanarak bir ilişkinin uyumu analiz edilir. Bu analiz, bir kişinin güneş burcu ile diğer kişinin güneş burcu arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Bu tür hesaplamalar, ilişkilerdeki potansiyel sorunları önceden anlamak ve ilişkiyi daha sağlıklı bir şekilde sürdürmek için kullanılabilir

Arkadaş Uyumu Hesaplama: Arkadaş uyumu hesaplama burçlara dayalı olarak yapılmaktadır., Astrolojik inançlara dayalı olarak, kişilerin doğum tarihlerine ve güneş burçlarına dayanarak arkadaşlık ilişkilerinin olası uyumunu tahmin etmeyi amaçlar. Astroloji, farklı burçların belirli özelliklere sahip olduğuna inanır ve bu nedenle belirli burçların birbirleriyle daha iyi anlaşabileceği veya daha zorlu bir arkadaşlık ilişkisi yaşayabileceği tahmin eder..

İsim Burç Uyumu Hesaplama: İsim ve burç uyumu, adınızla ne kadar uyumlu olduğunuzu anlamanıza yardımcı olan bir araçtır. İsminizin ve burcunuzun uyumu, astrolojiye dayalı bir incelemeyle değerlendirilebilir. İsim burç uyumu, kişilerin doğum tarihleri ve isimlerini birleştirerek kişiliklerinin uyumunu analiz etmeye çalışır. İsminizle burcunuz arasındaki uyumu hesaplayarak kendiniz hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Bebeğin Burcunu Hesaplama: Bebeklerin burçlarını hesaplama işlemi, annenin son adet dönemi tarihini temel alır. Adet dönemi, gebeliğin ilk günü olarak kabul edilir ve hamileliğin yaklaşık 280 gün sürdüğü varsayılır. Son adet dönemi tarihinden itibaren 280 gün sonraki tarih, bebeğin doğum tarihi olarak kabul edilir ve bu tarih, bebeğin güneş burcunu belirlemek için bir yol olarak kullanılır.

BURCISTAN HİZMETLERİ

Burç Yorumu: Burçların gizemli dünyasını tüm detaylarıyla size açıyoruz. Burç yorumlarımızla hayatınıza ışık tutuyoruz. Size özel burç yorumuyla sizleri geleceğe hazırlıyor, ilişkilerinizi güçlendiriyor ve kariyerinizde başarılı adımlar atmanıza yardımcı oluyoruz.

Burç Uyumu: Burçların büyülü dünyasını kullanarak ilişkilerinizi daha iyi anlamanıza ve daha sağlam temellere dayalı bir aşk hayatı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Burç uyumu analizi ile sizin ve partnerinizin yıldızları ne diyor, birlikte nasıl daha mutlu olabilirsiniz öğrenin.

Doğum Haritası: Kişinin doğduğu anın göksel konumlarını temsil eder. Astrolojik inançlara göre bu harita, kişinin kişilik özelliklerini, ilişkilerini ve yaşam yolculuğunu etkileyen potansiyelleri yansıtır. Astrologlar, doğum haritasını yorumlayarak kişisel analizler ve öngörüler sunar.

Doğum Haritası Uyumu: Aşk, ilişkiler ve evlilikler hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Ancak, bir ilişkinin başarılı olabilmesi için sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda enerji ve kişisel uyum da gereklidir. İşte tam da burada doğum haritası uyumu devreye girer.

Kariyer Analizi: Geleceğinizi daha bilinçli bir şekilde yönlendirmek, doğru kariyer yollarını seçmek ve kişisel potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, bu hizmet sizin için. Potansiyelinizin kapılarını açın ve hedeflerinize giden yolu keşfedin.