Gerçek Düğüm Burcu

Ay Düğümleri, Gerçek Düğüm Burcu, Talih Noktası, True Node

Ay Düğümleri, doğum haritasında Ay’ın yörüngesinin ekliptik ile kesiştiği noktalardır ve Kuzey Düğüm ile Güney Düğüm olarak adlandırılır. Kuzey Düğüm, kişinin ruhsal gelişim yolunu ve hayat amacını temsil ederken, Güney Düğüm geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz alışkanlıkları ve konfor alanını ifade eder. Gerçek Düğüm Burcu, bu düğümlerin hangi burçta yer aldığını gösterir. Talih Noktası, kişinin şans ve başarı elde edebileceği alanları belirten bir arap noktasıdır. True Node ise hesaplanmış (ortalama) düğüm yerine astronomik olarak gerçek düğüm pozisyonunu ifade eder. Bu kavramlar, astrolojide kişinin kaderi ve potansiyelini anlamak için kullanılır.

Ay Düğümleri Nedir? Neleri Kapsar?

Ay Düğümleri, astrolojide Ay’ın yörüngesinin Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiği iki noktayı temsil eder ve Kuzey Düğüm ile Güney Düğüm olarak adlandırılır. Bu noktalar, bireyin ruhsal yolculuğu ve kaderi hakkında önemli bilgiler verir. Kuzey Düğüm, kişinin bu yaşamda öğrenmesi ve geliştirmesi gereken dersleri, gelecekteki potansiyelini ve büyüme alanlarını temsil eder. Güney Düğüm ise geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz alışkanlıkları, yetenekleri ve konfor alanlarını gösterir. Astrolojik haritada bu düğümler, kişinin ruhsal evrim yolculuğunda neleri bırakması ve neleri kucaklaması gerektiği konusunda rehberlik eder.

Ay Düğümleri ayrıca, bir kişinin doğum haritasında hangi burç ve evlerde bulunduğuna bağlı olarak, belirli yaşam alanlarında karşılaşılacak zorlukları ve fırsatları işaret eder. Kuzey Düğümün bulunduğu burç ve ev, kişinin bu yaşamda gitmesi gereken yolu, karşılaşacağı zorlukları ve öğrenmesi gereken dersleri gösterirken, Güney Düğümün bulunduğu burç ve ev, kişinin geçmişte zaten deneyimlemiş olduğu ve rahatlıkla başardığı konuları temsil eder. Bu düğümler, astrolojide karma ve ruhsal büyüme ile derin bir bağlantıya sahiptir ve bireyin hayat yolculuğunu daha iyi anlamak için önemli bir araçtır.

Gerçek Düğüm Burcu Nedir? Neleri Kapsar?

Gerçek Düğüm Burcu, astrolojide Ay Düğümlerinin doğum haritasındaki konumlarının hangi burçta yer aldığını ifade eder. Ay Düğümleri, bir kişinin yaşam yolculuğunda izlemesi gereken ruhsal ve karmasal yolu gösterir ve Gerçek Düğüm Burcu, bu yolun hangi burç özellikleriyle şekilleneceğini belirler. Kuzey Düğümün bulunduğu burç, kişinin bu yaşamda geliştirmesi gereken nitelikleri ve enerjileri temsil ederken, Güney Düğümün burcu, geçmiş yaşamlardan getirdiği ve zaten ustalaştığı nitelikleri gösterir. Bu bağlamda, Gerçek Düğüm Burcu, bireyin ruhsal evriminde hangi burç enerjilerini kucaklaması ve hangi eski alışkanlıkları geride bırakması gerektiğini belirler.

Gerçek Düğüm Burcu, aynı zamanda bireyin yaşam yolunda karşılaşacağı dersler ve fırsatlar hakkında ipuçları sunar. Örneğin, Kuzey Düğümü Koç burcunda olan bir kişi, cesaret, bağımsızlık ve liderlik özelliklerini geliştirmesi gereken bir yolculuk içindedir. Buna karşılık, Güney Düğümü Terazi burcunda olan bu kişi, işbirliği, denge ve başkalarıyla uyum içinde olma gibi zaten ustalaştığı özelliklerden uzaklaşarak kendi bireysel yolunu bulmayı öğrenmelidir. Gerçek Düğüm Burcu, kişinin bu yaşamda karşılaşacağı ana temaları ve yaşam yolundaki önemli dönüşüm noktalarını anlamak için kritik bir bileşendir.

Talih Noktası Nedir? Neleri Kapsar?

Talih Noktası, astrolojide kişinin yaşamında şans, mutluluk ve başarıyı nerede ve nasıl bulabileceğini gösteren özel bir noktadır. Arap Noktaları adı verilen bir dizi hesaplanmış noktanın en bilinenidir ve genellikle doğum haritasındaki Güneş, Ay ve Yükselen burcun derecelerine dayalı olarak hesaplanır. Talih Noktası, doğum haritasında hangi burç ve evde bulunduğuna bağlı olarak, kişinin hangi alanlarda doğal olarak şanslı olduğunu ve hayatında en çok mutluluğu nerede bulabileceğini gösterir. Bu nokta, bir kişinin yeteneklerini ve fırsatlarını en iyi nasıl kullanabileceği konusunda önemli ipuçları sunar.

Talih Noktası ayrıca, kişinin yaşamındaki potansiyel refah ve başarıya işaret eder. Örneğin, Talih Noktası doğum haritasında 10. evde bulunuyorsa, kişi kariyer ve toplumsal statü alanında büyük şans ve başarı yakalayabilir. Eğer 5. evde yer alıyorsa, yaratıcı ifadeler, çocuklar veya romantik ilişkiler yoluyla mutluluk ve başarıya ulaşma potansiyeline sahip olabilir. Talih Noktası’nın bulunduğu burç ise, bu başarı ve mutluluğun hangi nitelikler ve davranışlarla geleceğini gösterir. Örneğin, Talih Noktası Aslan burcunda ise, kişi kendini ifade etme, yaratıcılık ve liderlik yoluyla şans ve mutluluk bulabilir. Bu nokta, doğum haritasında bireyin hayatındaki en olumlu ve destekleyici enerjilerin nerede olduğunu anlamak için anahtar bir gösterge olarak kullanılır.

True Node Nedir? Neleri Kapsar?

True Node, astrolojide Ay Düğümleri’nin gerçek astronomik pozisyonunu ifade eder ve doğum haritasında Kuzey Düğüm ve Güney Düğüm olarak bilinen noktaların kesin yerleşimini gösterir. Ay Düğümleri, Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesinin, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi olan ekliptikle kesiştiği iki noktadır. Bu noktalar, Kuzey ve Güney Düğümleri olarak adlandırılır ve bireyin ruhsal yolculuğu, karması ve yaşam amacını anlamada önemli bir rol oynar. True Node, bu düğümlerin tam olarak nerede olduğunu gösterir ve “Mean Node” olarak bilinen ortalama düğüm hesaplamasından farklı olarak, daha hassas bir konum belirlemesi sağlar.

True Node, doğum haritasında hangi burç ve evde yer aldığına bağlı olarak, kişinin ruhsal gelişimi ve yaşam dersleri hakkında detaylı bilgi sunar. Kuzey Düğüm, kişinin bu yaşamda öğrenmesi ve geliştirmesi gereken konuları ve enerjileri temsil ederken, Güney Düğüm, geçmiş yaşamlardan getirdiği ve zaten ustalaştığı yetenekleri ve alışkanlıkları gösterir. Bu bağlamda, True Node’un bulunduğu burç ve ev, bireyin hangi alanlarda büyüme ve değişim yaşayacağını, hangi nitelikleri geliştirmesi gerektiğini ve hangi eski alışkanlıkları bırakması gerektiğini belirler. True Node, astrolojik analizlerde kişinin kaderi, yaşam amacı ve ruhsal evrimi hakkında derinlemesine içgörüler sunan kritik bir bileşendir.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ NEDİR? NELERİ KAPSAR?

Kuzey Ay Düğümü, astrolojide, Ay’ın yörüngesinin ekliptikle kesiştiği iki noktadan biridir ve doğum haritasında önemli bir karma göstergesidir. Bu düğüm, kişinin bu yaşamda öğrenmesi, deneyimlemesi ve geliştirmesi gereken nitelikleri temsil eder. Kuzey Ay Düğümü, bir nevi ruhsal pusula gibi çalışarak bireyin hayat yolculuğunda hangi alanlarda büyümesi ve ilerlemesi gerektiğini gösterir. Bu düğüm, bireyin geçmiş yaşamlarından getirdiği ve artık geride bırakması gereken alışkanlıklar ve davranışların aksine, yeni ve farklı deneyimlerle nasıl zenginleşebileceğini işaret eder.

Kuzey Ay Düğümü, bulunduğu burç ve ev konumuna göre kişisel gelişim ve ruhsal evrimin odak noktalarını belirler. Burç konumu, hangi enerjilerin ve niteliklerin geliştirilmesi gerektiğini gösterirken, ev konumu, bu derslerin hangi yaşam alanlarında öğrenileceğini belirtir. Örneğin, Kuzey Ay Düğümü İkizler burcunda ve 3. evde olan bir kişi, iletişim, öğrenme ve merak alanlarında büyümeyi deneyimleyecek ve bu alanlarda kendini geliştirecektir. Bu süreç, bireyin konfor alanının dışına çıkmasını gerektirir ve başlangıçta rahatsız edici olabilir, ancak uzun vadede ruhsal gelişim ve tatmin getirir.

Kuzey Ay Düğümü‘nün kapsadığı konular, kişinin yaşam amacını, karşılaşacağı zorlukları ve potansiyel başarı alanlarını içerir. Bu düğüm, bireyin daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmesi için izlemesi gereken yolu gösterir. Kişi, Kuzey Ay Düğümü’nün rehberliğinde, hayatının anlamını ve amacını daha derinlemesine keşfeder. Kuzey Ay Düğümü, kişisel ve ruhsal büyüme yolunda bir rehber olarak, bireyin bu hayattaki karma görevlerini ve ruhsal evrimini tamamlamasına yardımcı olur. Bu nedenle, Kuzey Ay Düğümü’nü anlamak ve onun gösterdiği yolda ilerlemek, astrolojik haritanın en önemli unsurlarından biridir.

Kuzey Ay Düğümü ve Burçlar

Koç

 • Cesaret: Kendine güvenme ve yeni başlangıçlar yapma cesareti.
 • Bağımsızlık: Kendi yolunu çizme ve liderlik rollerini üstlenme yeteneği.
 • Girişimcilik: Yaratıcılık ve atılımcılıkla hareket etme becerisi.

Boğa

 • Sabır: Bekleme ve istikrarlı bir şekilde hedeflere doğru ilerleme yeteneği.
 • Maddi Güvenlik: Finansal yönetim ve rahatlık için çalışma disiplini.
 • İstikrar: Kararlılık ve değişikliklere uyum sağlama kapasitesi.

İkizler

 • İletişim: Açık ve etkili iletişim kurma yeteneği.
 • Merak: Öğrenme isteği ve çeşitli konuları keşfetme arzusu.
 • Esneklik: Değişen durumlara hızlı adapte olabilme ve esnek düşünme yetisi.

Yengeç

 • Duygusal Zeka: Duyguları tanıma ve sağlıklı ilişkiler kurma becerisi.
 • Empati: Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma yetisi.
 • Aidiyet: Aile ve toplumla güçlü bağlar kurma ve koruma gerekliliği.

Aslan

 • Yaratıcılık: Kendini ifade etme ve hayal gücünü kullanma kabiliyeti.
 • Özgüven: Kendine inanma ve liderlik rollerini üstlenme yeteneği.
 • Cömertlik: Diğerlerine yardım etme ve paylaşma arzusu.

Başak

 • Düzen: Detaylara dikkat etme ve sistemli bir şekilde çalışma alışkanlığı.
 • Hizmet: Başkalarına yardım etme ve toplumsal fayda sağlama isteği.
 • Analitik Düşünme: Problemleri çözme ve verimliliği artırma yeteneği.

Terazi

 • Denge: Adalet duygusu ve uyum içinde yaşama yeteneği.
 • İlişkiler: Diğerleriyle uyumlu ilişkiler kurma ve işbirliği yapma becerisi.
 • Estetik Anlayış: Güzel ve uyumlu şeyleri takdir etme yetisi.

Akrep

 • Dönüşüm: Kişisel gelişim ve derin içsel dönüşüm kabiliyeti.
 • Derinlik: Gizli gerçekleri ve motivasyonları anlama yetisi.
 • Bağlılık: Güçlü bağlar kurma ve sadakat gösterme arzusu.

Yay

 • Keşif: Yeni yerler keşfetme ve farklı kültürleri anlama isteği.
 • İnanç: Kendi doğrularını keşfetme ve inanç sistemlerini araştırma yetisi.
 • Macera: Risk alma ve özgürlüğü deneyimleme isteği.

Oğlak

 • Disiplin: Kendi kendini kontrol etme ve uzun vadeli hedeflere bağlılık.
 • Sorumluluk: Görevlerini yerine getirme ve liderlik görevlerini üstlenme yetisi.
 • İnşa: Güçlü temeller üzerine kariyer ve toplumsal yapılar oluşturma kabiliyeti.

Kova

 • Yenilikçilik: Yaratıcı düşünme ve yenilikçi çözümler bulma yeteneği.
 • Bağımsızlık: Kendi yolunu çizme ve geleneklere meydan okuma isteği.
 • Topluluk: Topluluk içinde yer alma ve insanlığa hizmet etme arzusu.

Balık

 • Empati: Diğerlerinin duygularını anlama ve onlara destek olma yetisi.
 • Hayal Gücü: Yaratıcı düşünme ve ruhsal boyutta derinleşme yeteneği.

Kuzey Ay Düğümü ve Evler

1. Ev:

 • Bireysellik: Kendi benliğini tanıma ve kişisel kimliği güçlendirme becerisi.
 • Bağımsızlık: Kendi kararlarını alma ve kendi yolunu çizme kabiliyeti.
 • Öz Farkındalık: Kendi duygularını ve düşüncelerini derinlemesine anlama yetisi.

2. Ev:

 • Finansal Yönetim: Gelir ve giderleri dengeleme, para biriktirme ve yatırım yapma becerisi.
 • Değerler: Kişisel değerlerin farkına varma ve onlara sadık kalma yetisi.
 • Mal Varlığı: Mal varlığını koruma ve artırma, maddi güvenlik oluşturma yeteneği.

3. Ev:

 • İletişim: Açık ve etkili iletişim kurma, başkalarıyla etkileşime geçme becerisi.
 • Öğrenme: Sürekli olarak yeni bilgiler edinme ve çevresinden öğrenme isteği.
 • Yakın Çevre: Yakın çevresiyle uyum içinde yaşama, dayanışma ve işbirliği yapma yeteneği.

4. Ev:

 • Aile Bağları: Aileyle olan ilişkileri güçlendirme ve aileye destek olma yetisi.
 • Kökenler: Geçmişle bağlantı kurma ve köklerini anlama kapasitesi.
 • Ev Düzeni: Evde huzur ve denge sağlama, ev ortamını koruma ve güvende hissetme yeteneği.

5. Ev:

 • Yaratıcılık: Sanatsal ve yaratıcı yetenekleri geliştirme ve ifade etme becerisi.
 • Eğlence: Keyif almak ve hayattan zevk alma arzusu, kendini ifade etme yolu.
 • Çocuklar: Çocuklarla bağlantı kurma, onlara rehberlik etme ve sevgiyle ilgilenme kapasitesi.

6. Ev:

 • Düzen ve Disiplin: Günlük rutinleri düzenleme ve işleri organize etme yeteneği.
 • Sağlık: Kendi sağlığını koruma ve iyileştirme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturma.
 • Hizmet: Başkalarına yardım etme ve topluma hizmet etme arzusu, empati ve şefkat gösterme kabiliyeti.

7. Ev:

 • İlişkiler: Karşılıklı ilişkilerde denge ve uyum sağlama becerisi.
 • Ortaklıklar: İşbirliği yapma ve başkalarıyla ortaklıklar kurma kabiliyeti.
 • Diplomasi: Anlayışlı olma ve çatışma durumlarında arabuluculuk yapma yetisi.

8. Ev:

 • Dönüşüm: Kişisel ve ruhsal dönüşümü kabul etme ve yaşama yeteneği.
 • Derinlik: Gizli gerçekleri keşfetme ve analitik düşünme yetisi.
 • Bağlılık: Güçlü bağlar kurma ve duygusal derinliklerde bağlılık gösterme kabiliyeti.

9. Ev:

 • Keşif: Yeni yerler ve fikirler keşfetme arzusu ve cesareti.
 • Bilgelik: Derinlemesine anlama ve geniş bir bakış açısına sahip olma yetisi.
 • Uluslararası ve Felsefi Perspektif: Farklı kültürleri ve felsefi görüşleri anlama ve değerlendirme yeteneği.

10. Ev:

 • Kariyer: İş dünyasında başarı ve toplumsal statü kazanma arzusu.
 • Sorumluluk: Liderlik yeteneği ve topluma karşı sorumluluk alma kabiliyeti.
 • Başarı: Hedeflere odaklanma ve uzun vadeli başarıya ulaşma isteği.

11. Ev:

 • Topluluk: Toplumsal gruplar içinde bağlantı kurma ve işbirliği yapma becerisi.
 • Arkadaşlık: Yakın arkadaşlarla derin bağlar kurma ve sosyal destek ağı oluşturma yeteneği.
 • İnsanlık Duygusu: Topluma hizmet etme arzusu ve insanlığa katkıda bulunma isteği.

12. Ev:

 • Ruhaniyet: İçsel keşif ve manevi gelişim arayışı.
 • Bilinçaltı: Derin psikolojik analiz ve kendi iç dünyasını keşfetme yeteneği.
 • Kurban Verme ve Arınma: Kişisel çıkarları geride bırakma ve evrensel bağlantıya giden yolda kendini feda etme yetisi.

GÜNEY AY DÜĞÜMÜ NEDİR? NELERİ KAPSAR?

Güney Ay Düğümü, astrolojide, Ay’ın yörüngesinin ekliptikle kesiştiği noktaların bir diğeridir ve doğum haritasında önemli bir karma ve geçmiş yaşam göstergesidir. Güney Ay Düğümü, bireyin önceki yaşamlarından veya erken çocukluk döneminden getirdiği alışkanlıkları, yetenekleri ve davranışları temsil eder. Bu düğüm, kişinin zaten ustalaştığı ve rahatlıkla yaptığı şeyleri gösterir. Ancak, bu alışkanlıklar ve davranışlar, bireyin gelişimi ve ruhsal evrimi için artık yeterli olmayan, hatta bazen engelleyici olabilecek alanlardır. Güney Ay Düğümü, bireyin konfor alanını ve geçmiş deneyimlerini simgeler.

Güney Ay Düğümü‘nün bulunduğu burç ve ev, kişinin doğal olarak çekildiği ve zorlanmadan başarılı olduğu yaşam alanlarını ve nitelikleri gösterir. Bu burç ve ev konumları, bireyin hangi alanlarda yetenekli olduğunu ve hangi davranış kalıplarını sürdürme eğiliminde olduğunu belirtir. Örneğin, Güney Ay Düğümü Terazi burcunda ve 7. evde olan bir kişi, ilişki kurma, işbirliği yapma ve başkalarıyla uyum sağlama konularında doğal bir yeteneğe sahip olabilir. Ancak, bu konfor alanında kalmak, kişinin gerçek potansiyeline ulaşmasını ve ruhsal olarak büyümesini engelleyebilir. Dolayısıyla, Güney Ay Düğümü’nün etkisi altında kalan bireyler, bu alanlarda fazla bağımlı olmaktan kaçınmalı ve daha fazla denge ve bağımsızlık arayışına girmelidir.

Güney Ay Düğümü, kişinin geçmiş deneyimlerinden gelen kalıpları bırakması gerektiğini ve bu yaşamda yeni yollar ve deneyimler keşfetmesi gerektiğini vurgular. Bireyin ruhsal evrimi ve gelişimi için, Güney Ay Düğümü’nde temsil edilen özelliklerin ve alışkanlıkların aşılması, Kuzey Ay Düğümü’nün gösterdiği yolda ilerlenmesi gereklidir. Bu süreç, bireyin konfor alanından çıkmasını ve bilinmeyen alanlara adım atmasını gerektirir. Güney Ay Düğümü, ruhsal büyüme ve denge sağlamak için kişinin eski alışkanlıklarını geride bırakıp, yeni dersler ve deneyimlerle zenginleşmesi gerektiğini hatırlatır. Bu düğüm, geçmişin öğretilerini tanıyıp, onlardan öğrenerek geleceğe yönelmenin önemini vurgular.

Güney Ay Düğümü ve Burçlar

Koç

 • Sabır: Acelecilikten uzaklaşıp beklemeyi öğrenme ve kararlılıkla hedeflere yönelme becerisi.
 • Diplomasi: Yıkıcı olmaktan kaçınarak çatışma çözme ve işbirliği yapma yeteneği.
 • Bağımsızlık: Başkalarına olan aşırı bağımlılığı azaltma ve kendi yolunu bulma cesareti.

Boğa

 • Esneklik: Değişen koşullara uyum sağlama ve esnek düşünme yeteneği.
 • Değişim: Rutin ve sabit kalma alışkanlığını terk edip yeni deneyimlere açılma cesareti.
 • Riske Açıklık: Güvence arayışını bir kenara bırakıp rahatlık alanından çıkma ve fırsatlara açılma cesareti.

İkizler

 • Derinlik: Konuları daha derinlemesine araştırma ve anlama yeteneği.
 • Kararlılık: Çabuk sıkılan eğilimleri azaltma ve odaklanma kabiliyetini geliştirme.
 • Sözünü Tutma: İlgi alanlarından hızla sıkılma eğilimini kontrol etme ve projeleri tamamlama disiplini.

Yengeç

 • Sınır Koyma: Başkalarının duygusal yüklerini taşıma ihtiyacını kontrol etme ve kendi sınırlarını belirleme yeteneği.
 • Değişime Açıklık: Güvenlik ve alışkanlıkların rahatlığından çıkıp değişime açık olma cesareti.
 • Bağımsızlık: Aşırı duygusal bağımlılıkları azaltma ve kendi güvenlik kaynaklarını oluşturma cesareti.

Aslan

 • Alçakgönüllülük: Diğerlerinin önüne geçme ihtiyacını kontrol etme ve takım ruhu geliştirme yeteneği.
 • Takım Çalışması: Liderlikten ziyade işbirliği ve ekip çalışması yapma becerisi.
 • Empati: Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma yetisi.

Başak

 • Kabul: Mükemmeliyetçilikten uzaklaşma ve kendini olduğu gibi kabul etme yeteneği.
 • Esneklik: Detaylara takılmadan genel resmi görebilme ve değişen koşullara uyum sağlama yetisi.
 • Risk Alma: Güvenli limandan çıkıp yeni deneyimlere ve fırsatlara açılma cesareti.

Terazi

 • Önceliklendirme: Başkalarının ihtiyaçlarına fazla odaklanmaktan uzaklaşıp kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini önceliklendirme yeteneği.
 • Kararlılık: Kararsızlığı aşma ve kendi değerlerine sadık kalma kabiliyeti.
 • Sınırlar: Başkalarının taleplerini sınırlama ve kendi alanını koruma yetisi.

Akrep

 • Güven: Başkalarına güvenme ve duygusal olarak açılma cesareti.
 • Açıklık: Gizli kalmaktan uzaklaşıp duyguları ve düşünceleri paylaşma cesareti.
 • Başkalarını Anlama: Diğer insanların motivasyonlarını, niyetlerini ve duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlama yetisi.

Yay

 • Disiplin: Ani fikir değişikliklerinden kaçınma ve hedeflere ulaşmak için sürekli çaba gösterme yeteneği.
 • Sorumluluk: Özgürlük arzusuyla sorumlulukları yerine getirme dengeyi kurma yetisi.
 • Dikkat Dağıtıcılarla Başa Çıkma: Dış etkenlerin dikkati dağıtmasını kontrol etme ve odaklanma kabiliyeti.

Oğlak

 • Esneklik: Sıkı düzenlerden uzaklaşma ve değişen koşullara uyum sağlama yeteneği.
 • Yenilik: Geleneksel yöntemlerden vazgeçme cesareti ve yeni fikirlere açılma kabiliyeti.
 • Kişisel Hedefler: Toplumsal beklentilerden bağımsız olarak kişisel hedeflerin peşinden gitme cesareti.

Kova

 • Bağlılık: Bağımsızlık ve özgürlük arasında denge kurma yeteneği.
 • Empati: Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma becerisi.
 • Toplumsal Sorumluluk: Toplumun iyiliği için çalışma ve toplumsal değişim için çaba gösterme yetisi.

Balık

 • Sınır Koyma: Başkalarının duygusal yüklerini taşıma ihtiyacını kontrol etme ve kendi sınırlarını belirleme yeteneği.
 • Gerçekçilik: Hayal dünyasından uzaklaşıp gerçekleri görebilme ve kabul etme yetisi.
 • Kendi İyiliğini Düşünme: Başkalarının ihtiyaçlarına fazla odaklanmaktan uzaklaşıp kendi ihtiyaçlarını gözetme yeteneği.

Güney Ay Düğümü ve Evler

1. Ev:

 • Bireysellik: Kendi benliğini tanıma ve kişisel kimliği güçlendirme becerisi.
 • Bağımsızlık: Kendi kararlarını alma ve kendi yolunu çizme kabiliyeti.
 • Öz Farkındalık: Kendi duygularını ve düşüncelerini derinlemesine anlama yetisi.

2. Ev:

 • Finansal Yönetim: Gelir ve giderleri dengeleme, para biriktirme ve yatırım yapma becerisi.
 • Değerler: Kişisel değerlerin farkına varma ve onlara sadık kalma yetisi.
 • Mal Varlığı: Mal varlığını koruma ve artırma, maddi güvenlik oluşturma yeteneği.

3. Ev:

 • İletişim: Açık ve etkili iletişim kurma, başkalarıyla etkileşime geçme becerisi.
 • Öğrenme: Sürekli olarak yeni bilgiler edinme ve çevresinden öğrenme isteği.
 • Yakın Çevre: Yakın çevresiyle uyum içinde yaşama, dayanışma ve işbirliği yapma yeteneği.

4. Ev:

 • Aile Bağları: Aileyle olan ilişkileri güçlendirme ve aileye destek olma yetisi.
 • Kökenler: Geçmişle bağlantı kurma ve köklerini anlama kapasitesi.
 • Ev Düzeni: Evde huzur ve denge sağlama, ev ortamını koruma ve güvende hissetme yeteneği.

5. Ev:

 • Yaratıcılık: Sanatsal ve yaratıcı yetenekleri geliştirme ve ifade etme becerisi.
 • Eğlence: Keyif almak ve hayattan zevk alma arzusu, kendini ifade etme yolu.
 • Çocuklar: Çocuklarla bağlantı kurma, onlara rehberlik etme ve sevgiyle ilgilenme kapasitesi.

6. Ev:

 • Düzen ve Disiplin: Günlük rutinleri düzenleme ve işleri organize etme yeteneği.
 • Sağlık: Kendi sağlığını koruma ve iyileştirme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturma.
 • Hizmet: Başkalarına yardım etme ve topluma hizmet etme arzusu, empati ve şefkat gösterme kabiliyeti.

7. Ev:

 • İlişkiler: Karşılıklı ilişkilerde denge ve uyum sağlama becerisi.
 • Ortaklıklar: İşbirliği yapma ve başkalarıyla ortaklıklar kurma becerisi.
 • Diplomasi: Anlayışlı olma ve çatışma durumlarında arabuluculuk yapma yetisi.

8. Ev:

 • Dönüşüm: Kişisel ve ruhsal dönüşümü kabul etme ve yaşama yeteneği.
 • Derinlik: Gizli gerçekleri keşfetme ve analitik düşünme yetisi.
 • Bağlılık: Güçlü bağlar kurma ve duygusal derinliklerde bağlılık gösterme kabiliyeti.

9. Ev:

 • Keşif: Yeni yerler ve fikirler keşfetme arzusu ve cesareti.
 • Bilgelik: Derinlemesine anlama ve geniş bir bakış açısına sahip olma yetisi.
 • Uluslararası ve Felsefi Perspektif: Farklı kültürleri ve felsefi görüşleri anlama ve değerlendirme yeteneği.

10. Ev:

 • Kariyer: İş dünyasında başarı ve toplumsal statü kazanma arzusu.
 • Sorumluluk: Liderlik yeteneği ve topluma karşı sorumluluk alma kabiliyeti.
 • Başarı: Hedeflere odaklanma ve uzun vadeli başarıya ulaşma isteği.

11. Ev:

 • Topluluk: Toplumsal gruplar içinde bağlantı kurma ve işbirliği yapma becerisi.
 • Arkadaşlık: Yakın arkadaşlarla derin bağlar kurma ve sosyal destek ağı oluşturma yeteneği.
 • İnsanlık Duygusu: Topluma hizmet etme arzusu ve insanlığa katkıda bulunma isteği.

12. Ev:

 • Ruhaniyet: İçsel keşif ve manevi gelişim arayışı.
 • Bilinçaltı: Derin psikolojik analiz ve kendi iç dünyasını keşfetme yeteneği.
 • Kurban Verme ve Arınma: Kişisel çıkarları geride bırakma ve evrensel bağ